Newsweek.pl pisał o “polskich obozach”, teraz musi przeprosić. Sąd Najwyższy nakazał opublikowanie sprostowania

fot: youtube

Newsweek.pl musi opublikować sprostowanie nieprawdziwej informacji o tym, że w Polsce znajdowały się polskie obozy koncentracyjne utworzone przez Polaków – orzekł Sąd Najwyższy. Taka informacja znajdowała się w artykule ze stycznia 2017 r. pt. „Po wyzwoleniu nazistowskich obozów Polacy ponownie je otworzyli? »Mała zbrodnia« Marka Łuszczyny” autorstwa Pauli Szewczyk.

Autorka stwierdziła w tekście, że po 1945 r. Polacy na miejscu filii obozu w Auschwitz-Birkenau ponownie otworzyli obóz Świętochłowice-Zgoda.

Orzeczenie w tej sprawie sąd wydał już na początku 2018 r., nakazując sprostowanie nieprawdziwej informacji. Newsweek apelował od wyroku, jednak w maju 2018 r. Sąd Apelacyjny orzekł, że redaktor naczelny Newsweek.pl złożył skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy podzielił pogląd Macieja Świrskiego, prezesa Fundacji Reduta Dobrego Imienia, i odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

W tej sprawie najistotniejsze jest to, że w ocenie wszystkich sądów jestem osobą zainteresowaną i mogę występować o sprostowanie nieprawdziwych informacji w kontekście prawdy historycznej. I oświadczam: będę dalej to czynić

— stwierdził Świrski w opublikowanym oświadczeniu.

Jak podkreśliła Reduta Dobrego Imienia, sądy wszystkich instancji uznały, że Maciej Świrski może wytaczać procesy o sprostowania nieprawdziwych informacji z uwagi na swoją przynależność do narodu polskiego, ale również z uwagi na „działalność Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom”.

Od strony prawnej to absolutna nowość i z pewnością precedens. Sądy wszystkich instancji, łącznie z Sadem Najwyższym, stwierdziły, że nie ma potrzeby, by w materiale prasowym było imię i nazwisko Macieja Świrskiego. Wystarczające jest, że tekst dotyczy Polaków i wówczas Maciej Świrski – jako Polak, dodatkowo z uwagi na swoje zaangażowanie społeczne i organizacyjne – może wystąpić ze sprostowaniem. Sąd I instancji argumentował dodatkowo, że istnieją takie dobra osobiste, jak tożsamość narodowa oraz godność narodowa, a nieprawdziwe informacje o tzw. „polskich obozach koncentracyjnych” naruszają te dobra. Z taką argumentacją zgodziły się wszystkie sądy

— dodała dr Monika Brzozowska-Pasieka, pełnomocniczka Macieja Świrskiego.

wpolityce.pl/rdi.org.pl//Twitter

PODZIEL SIĘ