Bez przełomu w sprawie postulatów XR Wrocław

Przedstawiciele ruchu Extinction Rebellion (XR) spotkali się z wiceprezydentem Wrocławia, Adamem Zawadą, oraz z urzędnikami Departamentu Zrównoważonego Rozwoju. Zaproszenie ze strony władz miasta było odpowiedzią na list do Prezydenta Jacka Sutryka, w którym XR wnosił o ogłoszenie w stolicy Dolnego Śląska klimatycznego stanu wyjątkowego oraz organizację panelu obywatelskiego. Pod listem podpisały się 43 organizacje pozarządowe, a także naukowcy, eksperci i działacze miejscy. Zmierzający na spotkanie przedstawiciele samorządu przed wejściem do urzędu zobaczyli symboliczne ofiary kryzysu klimatycznego w workach na zwłoki oraz transparenty z postulatami ruchu.

Agata Tannenberg (XR): Cieszymy się, że wśród urzędników nikt nie neguje kryzysu klimatycznego. Władze Wrocławia zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i deklarują gotowość osiągnięcia przez Wrocław neutralności klimatycznej do 2050 roku. Samorząd jest też gotowy do przygotowania uchwały o klimatycznym stanie wyjątkowym. Jej treść poznamy na początku września. Apelowaliśmy o to, żeby miasto uczyniło kwestię przeciwdziałania i adaptacji do skutków kryzysu klimatycznego nadrzędnym celem wszystkich polityk miejskich, nie tylko w obszarze ochrony środowiska. Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta mamy nadzieję usłyszeć konkretne propozycje.

Drugi z postulatów XR – powołanie panelu obywatelskiego, który wypracowałby rekomendacje do wdrożenia przez władze Wrocławia – nie cieszy się przychylnością magistratu. Urzędnicy wskazują na rzekomą nieefektywność tego rozwiązania oraz wciąż zbyt niską świadomość problemu wśród mieszkańców, ale pozostają otwarci na dalsze dyskusje nad tym rozwiązaniem.

Wojciech Ufel (XR): Panel obywatelski pozwoliłby na wprowadzenie niezbędnych zmian systemowych z dodatkowym demokratycznym mandatem społeczeństwa oraz przyczyniłby się do wzrostu zaangażowania obywatelskiego w tym obszarze. Jak pokazują badania, jest to bez wątpienia skuteczniejsza forma aktywizacji społeczeństwa niż konsultacje. Warszawa obecnie przygotowuje się do pierwszego takiego panelu. Szkoda, gdyby Wrocław został w tyle za rosnącym poparciem dla tej idei. Budżety obywatelskie już mamy. Kolejnym logicznym krokiem w zwiększaniu udziału społeczeństwa w decyzjach władz są panele obywatelskie.

Extinction Rebellion swoje postulaty przedstawi też samemu Prezydentowi Miasta. Jacek Sutryk spotka się z przedstawicielami ruchu już w najbliższy poniedziałek (2 września).

Maciej Huzarewicz (XR): Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać władze miasta do naszych postulatów, zwłaszcza, że pionierem paneli obywatelskich w Polsce był Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, na którego dziedzictwo nasz samorząd chętnie się powołuje. Nadal będziemy kontynuować naszą działalność za pomocą stanowczych i pokojowych form protestu. Chcielibyśmy, żeby władze Wrocławia były naszym sojusznikiem w tej kampanii. Aby powstrzymać kryzys klimatyczny potrzebujemy masowej mobilizacji i zmian systemowych na każdym szczeblu.

PODZIEL SIĘ