Gmina Wrocław wyklucza dzieci niepełnosprawne? Będzie protest

Kadra nauczycielska i rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo z likwidowanego przez Gminę Wrocław Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Lutra zaostrzają protest.

Spotykamy się w poniedziałek 2 września, o godz. 12.00, na Starym Rynku obok fontanny aby zaprotestować przeciwko decyzjom miasta zmierzającym do powolnej i zamierzonej likwidacji naszej szkoły, mówią rodzice i nauczyciele.

W lutym 2019 Rada Miasta Wrocławia podjęła decyzję o zamiarze likwidacji SOSW nr 1. Uchwała ta została negatywnie zaopiniowana przez dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Miasto odwołało się od tej opinii do MEN, które w odpowiedzi podtrzymało decyzję kuratora. Miasto Wrocław zdecydowało jednak o oddaniu sprawy do sądu administracyjnego; sprawa jest w toku. Zgodnie z prawem SOSW nr 1 nie może być zlikwidowany.

Na przełomie czerwca i lipca odbyły się mediacje pomiędzy przedstawicielami społeczności SOSW nr 1 a departamentem edukacji z udziałem m.in. dyrektora Jarosława Delewskiego. Mediacje skończyły się fiaskiem.

Nie mogąc zlikwidować SOSW nr 1 zgodnie z przepisami, Włodarze Miasta podjęli bezprawne działania, które doprowadziły do podziału placówki na dwie odległe lokalizacje – przy ul. Kamiennej i ul. Parkowej gdzie już funkcjonują dwie odrębne szkoły. Stworzone warunki lokalowe dla naszych dzieci urągają godności człowieka ograniczając jednocześnie warunki do nauki dla dzieci z obydwu szkół.

Krzywdzi to nasze dzieci i może powodować zachwiania emocjonalne i społeczne, oraz hamuje rozwój i zdecydowanie ogranicza ofertę edukacyjną i rehabilitacyjną. Nasze dzieci są pełnoprawnymi obywatelami Wrocławia i należy im się równe traktowanie i edukacja na najwyższym poziomie, w godnych warunkach. Prosimy o wsparcie i pomoc. Rodzice dzieci z SOSW nr 1

PODZIEL SIĘ