Kazimierz Kimso: Solidarność’ 80 dała nam nadzieję.

ww

W ramach wrocławskich obchodów 39. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Klubie Muzyki i Literatury odbyło się jedno z ciekawszych spotkań działaczy wrocławskiej Solidarności.

Organizatorem była Solidarność Dolny Śląsk, Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz szef Klubu Ryszard Sławczyński. Dyskutowano o ideach ruchu, sferze wolności wyznaczanej przez niegdyś przez komunistów a dzisiaj ludzi uważających się za demokratów ale o proweniencji proeuropejskiej i lewackiej. Rozważano takie kwestie, jak wartości chrześcijańskie i moralne w przestrzeni publicznej. W panelu dyskusyjnym pt. ”Współczesny rozwój Solidarności” wzięli udział działacze Solidarności, między innymi Janusz Wolniak i Kazimierz Kimso.

Szef związków przypomniał, iż to 10 milionowa robotnicza solidarność zbudowała potężny ruch, który doprowadził do zmian na geopolitycznej mapie europejskiej.

Robotniczy ruch, w którym były wszystkie stany doprowadził do upadku komuny. Dzięki Solidarności doszło do rozbicia muru berlińskiego. Solidarność, to też pamięć, pamięć o kolegach, którzy poświęcili dużo dla ojczyzny. Niektórzy życie, inni zdrowie, czy kariery zawodowe. Wrocław to Tomasz Surowiec, Czesław Sawicki i Jerzy Piórkowski. Powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Pierwsza odezwa komitetu informuje mieszkańców o poparciu postulatów stoczniowców w Gdańsku. Ponad 180 wrocławskich zakładów dołączyło do strajkujących na Wybrzeżu..

Dzisiejsze święto w naturalny sposób upamiętnia porozumienie zawarte 31 sierpnia 1980 w sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina pomiędzy rządem PRL a komitetami strajkującymi, które w ich imieniu podpisał Lech Wałęsa.

Z okazji rocznicy została przygotowana wystawa fotografii Janusza Wolniaka pt. “Solidarność – między dawnymi a nowymi laty”.

PODZIEL SIĘ