Nagroda Złotej Ryby 2019 dla młodych felietonistów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Ruszył konkurs! Zapraszamy do udziału

Fundacja Macieja Rybińskiego ogłasza

X Edycję Konkursu o  „Nagrodę Złotej Ryby”,

do którego zaprasza autorów felietonów i komentarzy satyrycznych publikowanych w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Laureatem Konkursu może zostać autor, który w chwili opublikowania materiału nie przekroczył 40 lat.

Kapituła Konkursu będzie oceniać materiały opublikowane w tym roku do 30 września, a nadesłane do 5 października br. na adres:

fundacjarybinskiego@yahoo.com

lub

Kapituła Nagrody Macieja Rybińskiego, ul. Marii Rodziewiczówny 1/164, 04-187 Warszawa

W zgłoszeniu do konkursu należy podać: imię, nazwisko i wiek autora materiału, tytuł materiału i sam materiał, datę i miejsce publikacji, informacje kontaktowe ze zgłaszającym i autorem (adres, nr telefonu lub e-mail), krótkie uzasadnienie. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone 22 października 2019 r., w X rocznicę śmierci Macieja Rybińskiego na publicznej uroczystości w Warszawie.

Zwycięzca otrzyma statuetkę „Złotej Ryby” i nagrodę pieniężną 10 000 zł.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wszyscy: osoby fizyczne (w tym sami autorzy), instytucje i organizacje, a w szczególności dziennikarze, redakcje i wydawcy prasy oraz innych mediów, krytycy literaccy, członkowie Kapituły. Wyniki Konkursu ustala Kapituła w składzie:

Przewodnicząca – Aleksandra Rybińska, córka Macieja Rybińskiego, członkowie – Andrzej Krauze, Krzysztof Masłoń, Jan Pietrzak, Tomasz Sakiewicz, Marcin Wolski i Rafał Ziemkiewicz. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznawania nagrody.

Konkurs jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

Jednocześnie Fundacja Macieja Rybińskiego we współpracy z Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska ogłasza

I edycję konkursu publicystycznego o „Nagrodę Złotej Ryby – dla Młodych”

do którego zaprasza się uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem I edycji konkursu publicystycznego o „Nagrodę Złotej Ryby – dla Młodych”, jest upamiętnienie postaci Macieja Rybińskiego – wybitnego dziennikarza, publicysty, felietonisty.

By wziąć udział w Konkursie należy napisać pracę na jeden z trzech poniższych tematów, a następnie przesłać do dnia 3 października 2019 r. do godziny 24:00 na adres mailowy jakub.podgajnik@odpowiedzialnosc.org.

Przesłana praca powinna spełniać wymagania zawarte w Regulaminie Konkursu, który stanowi załącznik nr 1 jeden do Informacji Konkursowej. Tematy: 1. Interpretacja • Maciej Rybiński „Przemówienia wygłoszone przez Ludwika XVI Burbona, króla Francji, dnia 17 lipca 1789 roku na Ratuszu w Paryżu”. (załącznik nr 1 do Informacji Konkursowej). 2. Polemika • „Krytycy Powstania motywowani jak Hitlerowcy?” Felieton Macieja Rybińskiego z okazji 60 rocznicy PW (załącznik nr 2 do Informacji Konkursowej). 3. Bajka – napisać własną bajkę inspirowaną bajkami Macieja Rybińskiego. Źródła: • Maciej Rybiński „Bajeczki Ekonomiczne”, Wydawnictwo: Zysk i S-ka, (wybrane bajki – załącznik nr 3 do Informacji Konkursowej); • Maciej Rybiński „Prawa Człowieka? Ja się zrzekam” Felietony opublikowane w Gazecie Polskiej w latach 2005-2009. (wybrane felietony – załącznik nr 4 do Informacji Konkursowej).

Nazwiska 3 Zwycięzców zostaną ogłoszone w dniu 15 października 2019 r. Zwycięzcy będą mogli uczestniczyć, zgodnie z postanowieniami regulaminu, na koszt Organizatorów w Gali, która odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w Warszawie.

Każdy Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci karty prezentowej o wartości 200 zł do księgarni internetowej. Szkoła, w której uczy się Zwycięzca, otrzyma taką kartę o wartości 800 zł.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ