Jeśli zamontujemy wymienniki ciepła, Miasto zwolni od podatków na pięć lat

radni.jpg

Radni podjęli dzisiaj jednogłośnie uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltanicznej, kolektora słonecznego, rekuperatora, pompy ciepła lub gruntowym wymienniku ciepła.

Zwolnienie będzie obejmowało 5-letni okres, maksymalnie do 31 grudnia 2025. Warunkiem uzyskania i korzystania ze zwolnienia na pięć lat, będą m.in. poniesione koszty netto – co najmniej 15 tys. zł i podłączenie do budynku lub jego części wymienionych niskoemisyjnych źródeł energii.

Projekt ma na celu poprawę jakości klimatu we Wrocławiu poprzez promowanie podłączania budynków lub ich części do instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła (dalej „niskoemisyjne źródła energii”). Założenia projektu uchwały są zgodne z kierunkami rozwoju i modernizacji Gminy Wrocław na lata 2015-2020, z perspektywą do roku 2050,

Maksymalna wielkość zwolnienia nie może przekroczyć nakładów poniesionych na zakup i podłączenie niskoemisyjnych źródeł energii do budynku lub jego części, które korzystają ze zwolnienia. W nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) zwolnienie stanowi pomoc de minimis, w związku z czym zwolnienie nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro. Wprzypadku odłączenia nieruchomości od niskoemisyjnych źródeł ogrzewania lub ich wyłączenia zwolnienie wygasa.

Warunki uzyskania zwolnienia

Zwolnienie można uzyskać pod warunkiem:

1) zgłoszenia planowanej inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia,

2) poniesienia nakładów na niskoemisyjne źródła energii w wysokości co najmniej 15 000 złotych netto,

3) złożenia wniosku do końca roku, w którym niskoemisyjne źródło energii zostało podłączone do instalacji, urządzeń lub sieci wewnątrz budynków lub ich części,

4) wpisanie inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie udzielone wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich powyższych przesłanek łącznie.

PODZIEL SIĘ