Poseł Jędrysek: Polityka surowcowa to polityka dla Polski. Polska jest jednym z najbogatszych krajów jeśli chodzi o surowce,

Podczas konsultowania projektu polityki surowcowej państwa, prof. Mariusz Orion Jędrysek – inicjator reformy, musiał zmierzyć się z szeregiem trudnych pytań. Jedna z uwag brzmiała: „Projekt powinien raczej nazywać się: Polityka Surowcowa Polski, a nie Polityka Surowcowa Państwa”.

Co na to prof. Mariusz Orion Jędrysek?

– Polityka Surowcowa Polski… W zasadzie można by to też rozumieć jako politykę… politykę dla Polski. Natomiast Polski w sensie terytorialnym no to chyba nie, bo na pewno musimy prowadzić pełną akwizycję surowców poza granicami Polski – odpowiedział.

– Wychodzimy od takiego założenia, minimalizujemy ryzyko dostawy surowców, bo to daje zysk, to daje tę nadwyżkę. A żeby to zminimalizować, najlepiej wydobywać u siebie, jeśli nie ma u siebie, trzeba szukać za granicą. Jeśli za granicą, to najlepiej we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, a jeśli nie, to z krajami stabilnymi gospodarczo, ekonomicznie, militarnie i tak dalej. Inwestowanie czasami w niektórych krajach afrykańskich może być bardzo intratne, ale ryzyko jest na tyle duże, że to jest niemożliwe. Dzisiaj nikt nie zainwestowałby z państwa chyba w sklep rowerowy w Donbasie, mimo że byłby to jedyny sklep w okolicach może 50 kilometrów. To jest kwestia ryzyka – zauważył prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Prof. Mariusz Orion Jędrysek uważa, że powołanie Polskiej Agencji Geologicznej to uproszczenie systemu finansowania zadań państwa w zakresie geologii, nadto miałyby być zachowane dotychczasowe struktury kadrowe z nowymi warunkami pracy. Ponadto ustawa nie wprowadzi żadnego nowego obciążenia dla górnictwa, ponieważ dokładnie te same pieniądze z opłaty eksploatacyjnej, które dziś trafiają do NFOŚ, trafią do PAG.

W projekcie ustawy prof. Mariusza Oriona Jędryska chodzi przede wszystkim o odzyskanie surowców przez Polskę. Zapytaliśmy co tak bardzo oponentów uwiera w jej zapisach?

Polska Agencja Geologiczna musi odzyskać władzę nad surowcami polskimi w Polsce, bo Polska jest jednym z najbogatszych krajów jeśli chodzi o surowce, a mamy największe z tym problemy. PAG byłaby agencją wykonawczą rządową, która byłaby gospodarzem zasobów geologicznych państwa. Wykonywałaby analizy na potrzeby rządu dot. zapotrzebowania przyszłego. Ochraniałaby nasze inwestycje za granicą – opisał istotę powołania agencji.

Podkreślił, że przejawem patologii jest nielegalna eksploatacja kruszywa w Polsce.

PODZIEL SIĘ