Konferencja popularnonaukową pod tytułem: “ZACHOWANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH WOBEC AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

17 września 1939 Armia Czerwona napadła na Rzeczpospolitą. Była to realizacja niemiecko-sowieckiego spisku, zwanego układem Ribbentrop-Mołotow. Nastąpił IV rozbiór Polski. Na ziemie kresowe wtargnęło 620 tyś. sowieckich żołnierzy, 4700 czołgów i 3300 samolotów. Uzasadniając napad na Polskę, władze sowieckie oświadczyły, że  biorą „pod swoją opiekę życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi”, chociaż nie istniała wtedy ani Zachodnia Ukraina, ani Zachodnia Białoruś. Istniała wielonarodowa Rzeczpospolita. I ona właśnie zdradziecko została napadnięta.

Z tej okazji zapraszamy Państwa na konferencję popularnonaukową pod tytułem: “ZACHOWANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH WOBEC AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ”. Prelegenci zajmą się odpowiedzią na pytanie, jak  wobec agresora zachowywały się mniejszości narodowe zamieszkujące przed 1939 r. nasz kraj. A było ich wiele, Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy, Litwini, Czesi, Ormianie… w sumie ok. 12 mil.

Konferencja odbędzie się 17 września 2019 r. o godz. 18,00 w siedzibie  Civitas Christiana we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 11. Organizatorami  będą stowarzyszenia patriotyczne, narodowe, wolnościowe i kresowe. W debacie uczestniczą m.in. Stanisław Srokowski,Tomasz Zieliński, a także przedstawiciele Fundacji Akademia Patriotów: Halszka Bielecka i Zbigniew Jarząbek.

TYTUŁ: „ZACHOWANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH WOBEC AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ”

TERMIN: 17.09.2019 (wtorek), GODZ. 18:00.

MIEJSCE: Civitas Christiana, ul. Kuźnicza 11, Wrocław

Tematy wystąpień:

1. Struktura ludności w II RP przed II wojną światową – Stanisław Srokowski
2. Traktat Ribbentrop – Mołotow i  agresja sowiecka z 17 września 1939 r. na Polskę – Tomasz Zieliński
3. Zachowanie mniejszości ukraińskiej wobec sowieckiej agresji – Zbigniew Jarząbek
4. Zachowanie mniejszości białoruskiej wobec sowieckiej agresji – Halszka Bielecka

W trakcie konferencji będą do nabycia książki, m.in. Stanisława Srokowskiego.

Organizatorzy: Fundacja Akademia Patriotów, Narodowe Forum Kresowe, Ruch Narodowy, Młodzież Wszechpolska, Civitas Christiana.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie 17 września,

PODZIEL SIĘ