Skandaliczne stanowisko KRASP! Konferencja rektorów zapowiada odpowiedzialność dyscyplinarną za krytykę ideologii LGBT

flaga_homo_lgbt_gay-400x0.jpeg

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zapowiada sankcje dyscyplinarne dla naukowców, którzy, jak prof. Aleksander Nalaskowski skrytykują ideologię LGBT. Wiceprzewodniczącym KRASP jest prof. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który podjął skandaliczną decyzję o zawieszeniu prof. Nalaskowskiego za publikację felietonu w tygodniku „Sieci”.

 

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec działalności tych członków wspólnoty akademickiej, którzy używają języka przywołującego najciemniejsze karty historii Polski i świata

— apeluje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w stanowisku dotyczącym zachowania podstawowych wartości w debacie publicznej. Pod listem podpisał się przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

autor: KRASP
autor: KRASP

List wskazuje, że pod pozorem troski o poziom debaty naukowcy o konserwatywnych poglądach będą prześladowani i szykanowani, jak to ma miejsce w przypadku m.in. prof. Jacka Bartyzela i prof. Aleksandra Nalaskowskiego. W stanowisku KRASP wskazał sankcje, jakie będą grozić naukowcom.

Czyny takie powinny bezwarunkowo podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej w naszych uczelniach

— podkreśla KRASP.

Zdaniem rektorów stanowisko jest odpowiedzią na nasilający się konflikt części społeczeństwa, „która uznaje prawo osób o orientacji LGBT do wolności osobistej”, z grupami, które uznają to za „niezwykle wrogą ideologię”.

W piśmie pojawia się apel do środowiska akademickiego o poszanowanie wiedzy i odwoływanie się do niej przy „formułowaniu własnego stanowiska”. KRASP sprzeciwia się „działalności tych członków wspólnoty akademickiej, którzy używają języka przywołującego najciemniejsze karty historii Polski i świata. Czyny takie powinny bezwarunkowo podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej w naszych uczelniach”. Zaapelowano również o niepodsycanie napięć.

Do pisma w rozmowie z portalem wPolityce.pl odniósł się jeden z naukowców, który pragnie zachować anonimowość.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich opublikowała stanowisko „w sprawie dochowania podstawowych wartości w debacie publicznej”. Wprawdzie nie pada w niej nazwisko, ale łatwo odczytać, że dotyczy to sprawy prof. Aleksandra Nalaskowskiego. Wiceprzewodniczącym komisji jest rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, który niedawno zawiesił prof. Nalaskowskiego w obowiązkach pracownika akademickiego. Jednakże po zapoznaniu się z odwołaniem i rozmowie z profesorem oraz licznych apelach tę decyzję cofnął

— mówi wPolityce.pl wykładowca akademicki.

KRASP nie tak dawno jednomyślnie poparła rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego w Poznaniu w jego napastliwej wypowiedzi pod adresem abpa Marka Jędraszewskiego, wypowiedzi jednocześnie pełnej admiracji dla ideologii i ruchów LGBT

— dodaje.

Portal wPolityce.pl poprosił o odniesienie się do sprawy profesora Nalaskowskiego, ale nie chciał komentować stanowiska KRASP.

W skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wchodzi 108 rektorów szkół wyższych publicznych i niepublicznych, w tym 12 uczelni niepublicznych.

Prof. Aleksander Nalaskowski został po tygodniu odwieszony przez rektora UMK w Toruniu i powrócił do pracy akademickiej.

Źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ