Urząd wojewódzki miażdży narrację Trzaskowskiego ws. 500+! “Sprawozdania miasta Warszawy zawierają nieprawidłowości”

Portal wPolityce.pl zapytał Mazowiecki Urząd Wojewódzki o kwestię problemów z wypłatą świadczenia 500 plus w Warszawie. W odpowiedzi Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego Ewa Filipowicz wysłała oświadczenie, z którego wynika, że to wina nierzetelnych wyliczeń urzędników stołecznego ratusza. Poniżej prezentujemy pełną treść oświadczenia.

 

 

W związku z ukazującymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami o przekazywaniu przez Wojewodę niewystarczających środków finansowych na wypłatę świadczenia z Programu „Rodzina 500+”, co rzekomo miałoby skutkować brakiem wypłat świadczeń dla mieszkańców Warszawy przekazujemy informacje, potwierdzone pełną analizą merytoryczną i dokumentacją finansową.

Ogółem Miasto Stołeczne Warszawa poinformowało Wojewodę Mazowieckiego, że na wypłatę wszystkich świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi we wrześniu potrzebuje 212 821 771 zł. Kwota ta została wypłacona w 4 transzach. Ostatnie pismo z Urzędu m.st. Warszawy o przekazanie kolejnych dodatkowych środków w wysokości 1 832 173,00 zł było z 24 września (wpływ 25 września). Prośba ta również została zrealizowana przez Wojewodę. Środki przekazano 26 września rano. Należy podkreślić, że we wcześniejszych miesiącach Ratusz nie zgłaszał żadnych problemów z brakiem środków.

Zgodnie z danymi przekazanymi w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez Warszawę (stan na 26 września 2019 r.) na kontach Dzielnic m. st. Warszawy na rachunkach bankowych pozostawało nierozdysponowanych 120 414 570,17 zł.

26 września Urząd m. st. Warszawy zgłosił zapotrzebowanie na październik na kwotę 191 040 185,00 zł i taką kwotę otrzyma w transzach, zaplanowanych na 4, 10 i 17 października.

Warunkiem sprawnego wypłacania środków mieszkańcom Mazowsza jest przekazywanie Wojewodzie rzetelnych danych o liczbie świadczeń do wypłaty. Pomimo wielu interwencji, Miasto Stołeczne Warszawa przekazuje sprawozdania, które zawierają liczne nieprawidłowości i wymagają nawet kilkukrotnych korekt. Należy podkreślić, że dane te są podstawą do wyliczania wysokości środków przekazywanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń Rodzina 500+. Dlatego też Wojewoda Mazowiecki pismem z 18 września wystąpił do Urzędu m. st. Warszawy o przedstawienie metodologii wyliczania zapotrzebowania i ostatecznych kwot. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi.

Mieszkańcy Warszawy nie mogą być pozbawieni możliwości otrzymania należnych świadczeń przez nieuzasadnione działania pracowników samorządu warszawskiego.

Wojewoda Mazowiecki apeluje o pilną i sprawną wypłatę świadczeń, gdyż środki na realizację Programu „Rodzina 500+” gwarantowane są przez Skarb Państwa i nie ma żadnego zagrożenia, że ich zabraknie.

Wygląda na to, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski próbuje przerzucić odpowiedzialność za błędy urzędników stołecznego ratusza na rząd.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ