Polityka surowcowa Posła Jędryska wdraża pierwszy taki plan w historii Polski

Polskie zasoby naturalne to gigantyczny majątek. Nie ma przemysłu bez surowców – uważa prof. Mariusz Orion Jędrysek, pomysłodawca i inicjator pierwszego w historii projektu Polityki Surowcowej Państwa.

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) to dokument przygotowany pod kierunkiem prof. Mariusza Oriona Jędryska. Ale ze względu na interdyscyplinarny charakter planowania gospodarki surowcami był realizowany przez przedstawicieli wszystkich ministerstw, branżowych podmiotów gospodarczych, w szczególności wchodzących w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Surowcowej Państwa, instytucji naukowych i środowisk społecznych.

Nie ma przemysłu bez surowców. Nadrzędnym celem polityki surowcowej państwa jest to, aby zmniejszyć ryzyko podaży surowców na rynek na cele gospodarcze, społeczne itd. Większość z surowców pochodzi z ziemi. Dobra jakość surowca oznacza nadwyżkę finansową do podziału pomiędzy państwo i społeczeństwo. Wszystko to musi być głęboko przemyślane. Cała polityka surowcowa pokazuje w jaki sposób zarabiać na surowcach. Nie ma żadnego przemysłu bez surowców – uważa prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Projekt zawiera plan działań niezbędnych do świadomego oddziaływania na gospodarkę narodową – na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego relacje gospodarcze z zagranicą – zaznacza Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

– Kluczowym celem polityki surowcowej państwa jest wzrost gospodarczy, który jest warunkiem zapewnienia długookresowej poprawy zaopatrzenia społeczeństwa w dobra rzeczowe i usługi. PSP ma stworzyć narzędzia, które pozwolą skutecznie prognozować zjawiska ekonomiczne i umożliwią elastyczną reakcję państwa na nagłe zmiany na światowym rynku surowców. Realizacja polityki surowcowej ma służyć racjonalnemu gospodarowaniu zasobami kopalin i surowców pochodzących ze źródeł wtórnych, a także wyznaczaniu kierunków badań i inwestycji geologiczno-górniczych, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i etapem rozwoju kraju – czytamy na oficjalnej stronie projektu.

– Polska, która jest zaliczana do krajów bogatych w surowce mineralne, jak do tej pory nie miała odpowiedniej strategii surowcowej. Dzięki projektowi Polityki Surowcowej Państwa, składającemu się z dziewięciu filarów, ma się to radykalnie zmienić. Projekt skupia się na całościowym ujęciu geologii. Ten dokument zawiera konkretne założenia dla wielu sektorów, które są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju energetycznego i gospodarczego Polski – uważa prof. Mariusz Orion Jędrysek

Kształtowanie polityki surowcowej państwa będzie się opierać na dziewięciu filarach. To: zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne, pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi, pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i re mediacja, pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpraca międzynarodowa, uwarunkowania prawne polityki surowcowej państwa, upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych, ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania polityki surowcowej państwa, ryzyko i planowanie inwestycji, usprawnienie systemu podatków i danin.

Efektem realizacji polityki surowcowej ma być z kolei wzrost bezpieczeństwa surowcowego, rozwój gospodarczy zapewniający konkurencyjność naszej gospodarki na rynkach światowych, rozwój społeczny i naukowo-techniczny, stopniowe wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (poprzez minimalizację ilości odpadów i maksymalizację odzysku surowców ze źródeł wtórnych), większy wpływ na kształtowanie i wdrażanie polityki Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem (Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego, Komisja do spraw Granic Szelfu Kontynentalnego przy ONZ).

PODZIEL SIĘ