Poseł Jędrysek uratował autostradową obwodnicę Wrocławia ?

Ministerstwo Transportu w 2006 roku chciało przesunąć środki finansowe przeznaczone na budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia do innego miasta. Chodzi o A8, oddaną do ruchu w całości ponad osiem lat temu.

AOW otacza miasto od zachodu i północy, ma prawie 27 km. Jeśli uwzględni się odcinek drogi ekspresowej S8 i łączniki w Kobierzycach i Długołęce jej długość wynosi ponad 36 km.

Gdyby nie zaangażowanie Mariusza Oriona Jędryska, wówczas podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Geologa Kraju inwestycja zostałaby zrealizowana w bliżej nieokreślonej przyszłości. Zagrożony był także Most Rędziński, czyli część autostrady A8. Jędrysek uratował jedną z kluczowych inwestycji, która stanowi element transeuropejskich sieci komunikacyjnych, łączy Europę Środkową z krajami po wschodniej stronie Polski.

Jak to było? Mariusz Orion Jędrysek był wtedy wiceministrem środowiska, wkrótce został wiceprzewodniczącym komisji ds. autostrad w Ministerstwie Transportu. Dzięki temu miał wgląd w dokumenty i zamiary urzędników ministerstwa. Losy obwodnicy ważyły się a wrocławianie dopiero z mediów dowiedzieli się, że decyzja pozwolenia na budowę obwodnicy została “uratowana” przez wiceministra Jędryska. Gdyby nie jego dociekliwość i wnikliwa analiza poczynań ówczesnych decydentów, to do dzisiaj mielibyśmy problemy. Wiceminister zdążył wydać pozytywną opinię środowiskową. Dwa dni później zgodnie z procedurą zostałby wyznaczony nowy termin a środki przeniesione na Poznań.

Kluczowe były dwie sprawy, w które zaangażował się wiceminister Jędrysek. Rekomendacja i decyzja Rady ds. autostrad w Ministerstwie Transportu i ocena oddziaływania na środowisko w Ministerstwie Środowiska. To dzięki pełnieniu dwóch funkcji w ministerstwach możliwe było skompletowanie dokumentacji i skoordynowanie działań.

Wiedza, kompetencje i godziny poświęcone na studiowanie dokumentacji w resortach umożliwiły na etapie procedur zachowanie wszelkich dat i spinanie harmonogramów prac legislacyjnych. W tamtym czasie wiceminister Jędrysek zaangażował się jednocześnie w poprawne działania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Trzeba pamiętać, że w tym samym czasie uruchomiono duże środki finansowane na inwestycje wodne a w kompetencjach głównego geologa kraju, była również gospodarka wodna.

Wrocławski Węzeł Wodny powstał dzięki decyzji wiceministra Mariusza Oriona Jędryska, który wpisał ją i cztery inne, jako priorytetowe dofinansowania. Były to zbiorniki: w Raciborzu, cały wrocławski węzeł, kolejny w Nysie, który jest kluczowy dla południowej części naszego okręgu i Malczyce, a także zbiornik Żuławy Wiślane.

Śmiało można powiedzieć, że Obwodnica Autostradowa Wrocławia i Wrocławski Węzeł Wodny, gdzie są naprawione już wały p/powodziowe i piękne bulwary, to w ogromnym stopniu zasługa byłego wiceministra środowiska Mariusza Oriona Jędryska. Na dowód tego, jest stenogram wystąpienia w Sejmie w lutym 2006 roku.

PODZIEL SIĘ