Ponad 700 nowych miejsc w żłobkach i klubach malucha

Healthy food at home. Happy family in the kitchen. Mother and children daughters are preparing the vegetables and fruit.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył kolejny konkurs na utworzenie nowych żłobków
i miejsc w istniejących już placówkach na Dolnym Śląsku. W środę, 9 października beneficjenci
z Dolnego Śląska wzięli udział we Wrocławiu w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu.

Bilsko 45 mln zł przeznaczono na 729 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych.

W ramach obecnej perspektywy unijnej przeznaczyliśmy już prawie 182 mln zł na żłobki i kluby malucha. To ogromne wsparcie pozwoli na uruchomienie w sumie ponad 4 tys. miejsc. Osobiście cieszy mnie cel, bo tymi działaniami pomagamy Dolnoślązakom wrócić do pracy. Fundusze
z Regionalnego Programu Operacyjnego, dedykowane dla naszego województwa, trafiają do maluchów i ich rodziców
– mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Jak przekonują władze województwa dolnośląskiego często koszty związane z opłatą za żłobek, czy też zatrudnieniem niani są na tyle wysokie, że zniechęcają do podejmowania pracy.

Te projekty są ważne jeszcze z jednego powodu – ponad 20 proc. osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ma małe dziecko, a prawie 17 proc. bezrobotnych stanowią kobiety, które nie rozpoczęły pracy po urodzeniu dziecka. Zależy nam na odwróceniu tego trendu i chcemy zlikwidować bariery, które mają przed sobą młodzi rodzice. Dlatego wspieramy powstawanie nowych żłobków i klubów malucha na Dolnym Śląsku – wylicza Michał Bobowiec, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Fundusze na rozwój lub wyposażenie żłobków i klubów malucha obecnie trafiły do
22 projektodawców. Do dziś zapadła decyzja o realizacji w sumie 125 projektów wartych 181,8 mln zł, co pozwoli na utworzenie 4.029 miejsc w żłobkach i klubach malucha, zatrudnienie 490 niań
i opiekunów dziennych.

Działamy kompleksowo, bo oprócz funduszy na przygotowanie żłobków i klubów dziecięcych, przekazujemy pieniądze na funkcjonowanie placówki przez dwa lata. Wynagrodzenia personelu, koszt za wyżywienie i pobyt dziecka sprawiają, że w placówkach obowiązuje symboliczna opłata dla rodziców 150-250 zł miesięcznie. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice, którzy chcą wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy też wychowawczym, a także osoby bezrobotne i pracujące, których dzieci mają mniej niż 3 lata – dodaje Bartosz Kotecki,
p.o. dyrektora DWUP.

Fundusze w ramach unijnej dotacji przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie opieki świadczonej przez nianie. Wnioskodawcy pozyskane fundusze najczęściej przeznaczają na prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia – mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek, a także na wyposażenie placów zabaw), ale nie tylko. Dzięki dotacji z DWUP finansowane są bieżące koszty opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, prowadzone będą również dodatkowe zajęcia specjalistyczne m. in. z logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą, a także rytmika. W najnowszym konkursie zakupione zostaną m. in. basen z podświetlanymi piłeczkami do terapii SI (Integracji sensorycznej), multimedialna tablica informacyjna dla rodziców, kącik zabaw z suchym basenem, wózek 6-osobowy, magiczny dywan, magiczna ściana.

Lista projektów wybranych do dofinansowania:

 • Brzeg Dolny, Gromadka, Długołęka, Lądek-Zdrój, Gmina Wiejska Kłodzko, Gmina Wiejska Oleśnica, Wińsko – (wartość projektu ponad 14,83 mln zł, beneficjent: Województwo Dolnośląskie wraz z samorządami lokalnymi). W ramach projektu Dolnośląskie żłobki II powstanie 240 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizatorem projektu jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

 • Ciepłowody (wartość projektu ponad 623 tys. zł, beneficjent: Gmina Ciepłowody).
  W ramach projektu
  Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody powstanie
  11 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Gmina Długołęka (wartość projektu 764 tys. zł, beneficjent: spółka JUSTXU). W ramach projektu Powrót do pracy z Wesołymi Motylkami II sfinansowana zostanie działalność
  15 miejsc w żłobku.

 • Dobrzykowice (wartość projektu 1,94 mln zł, beneficjent: ALTO Marta Nowak). W ramach projektu Nowe grupy w żłobku ALTO w Dobrzykowicach sfinansowana zostanie działalność 60 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Domaniów (wartość projektu 1,20 mln zł, beneficjent: Gmina Domaniów). W ramach projektu Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów sfinansowana zostanie działalność 15 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Gmina Dzierżoniów (wartość projektu 1,56 mln zł, beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, partner: Gmina Dzierżoniów). W ramach projektu Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów sfinansowana zostanie działalność 50 miejsc opieki nad dziećmi do
  3 lat.

 • Głogów (wartość projektu ponad 617 tys. zł, beneficjent: Gmina Miejska Głogów).
  W ramach projektu
  Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 powstanie 17 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 • Kostomłoty (wartość projektu 3,51 mln zł, beneficjent: Gmina Kostomłoty). W ramach projektu „Wesołe Skrzaty” – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty sfinansowana zostanie działalność 60 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Międzybórz (wartość projektu ponad 1,18 mln zł, beneficjent: Euro Trend Sylwia Sendek). W ramach projektu U Kubusia Puchatka – pierwszy żłobek w gminie Międzybórz powstanie 20 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Pieńsk (wartość projektu ponad 2,75 mln zł, beneficjent: Gmina Pieńsk). W ramach projektu Pierwszy Miejski Żłobek w Gminie Pieńsk – szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców! powstanie 50 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Prusice (wartość projektu ponad 1,65 mln zł, beneficjent: Gmina Prusice). W ramach projektu Żłobek pod Trzema Wieżami w Gminie Prusice powstanie 39 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Strzegom, Jedlina Zdrój (wartość projektu ponad 2,9 mln zł, beneficjent: Fundacja Edukacji Europejskiej, partnerzy: Gmina Strzegom, Gmina Miejska Jedlina-Zdrój).
  W ramach projektu
  Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie-Zdroju powstanie 50 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Trzebnica (wartość projektu ponad 784 tys. zł, beneficjent: Przedszkole Niepubliczne „Koniczynka” Joanna Mszyca). W ramach projektu Wracamy do pracy ze Żłobkiem Koniczynka w Trzebnicy powstaną 24 miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Wąsosz (wartość projektu ponad 285 tys. zł, beneficjent: Gmina Wąsosz). W ramach projektu Wąsosz stawia na maluchy! powstanie 8 miejsc w klubie dziecięcym.

 • Węgliniec (wartość projektu 1,68 mln zł, beneficjent: Gmina Węgliniec). W ramach projektu Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec sfinansowana zostanie działalność 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Wrocław (wartość projektu ponad 1,14 mln zł, beneficjent: AQQ Elżbieta Rejda). W ramach projektu Muzyczny żłobek AQQ powstanie 25 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Zgorzelec (wartość projektu ponad 625 tys. zł, beneficjent: „Chatka Puchatka” Firma Wielobranżowa Agnieszka Smolarska). W ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej rodziców poprzez utworzenie kolejnych miejsc dla dzieci w Żłobku „Chatka Puchatka” w Zgorzelcu! powstanie 15 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Subregion wrocławski (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski) i miasto Wrocław (wartość projektu ponad 1,02 mln zł, beneficjent: Intrast Dariusz Burawski, partner: H-consulting Wojciech Hołowacz).
  W ramach projektu
  Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat
  w podregionach wrocławskim i m. Wrocław (2 edycja)
  rodzice będą mogli liczyć na pomoc 27 niań.

 • Subregion wałbrzyski (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki), (wartość projektu ponad 1,02 mln zł, beneficjent: Intrast Dariusz Burawski, partner: H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim (2 edycja) rodzice będą mogli liczyć na pomoc 27 niań.

 • Subregion wałbrzyski (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, ząbkowicki, wałbrzyski), subregion wrocławski (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski) i miasto Wrocław (wartość projektu ponad 1,86 mln zł, beneficjent: Ośrodek Wspierania Innowacyjnych Biznesów, partner:
  H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu
  Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wałbrzyskim, wrocławskim i mieście Wrocław (3 edycja) rodzice będą mogli liczyć na pomoc 50 niań.

 • Dolny Śląsk (wartość projektu ponad 1,88 mln zł, beneficjent: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego). W ramach projektu Aktywne Mamy rodzice będą mogli liczyć na pomoc
  70 niań, a także poradnictwo zawodowe i szkolenia.

 • Dolny Śląsk (wartość projektu ponad 1 mln zł, beneficjent: Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, partner: ARTCOM Paweł Rozmarynowski). W ramach projektu Aktywni rodzice przewidziano pomoc 26 niań, a także doradztwo oraz szkolenia zawodowe.

***

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

PODZIEL SIĘ