Poseł Jędrysek o rządach PO-PSL: Niektóre koncesje wydawano sprzecznie z interesem Polski

www.mos.gov.pl/

Z inicjatywy i pod kierownictwem prof. Mariusza Oriona Jędryska powstał pierwszy w historii Polski projekt Polityki Surowcowej Państwa. Jednym z jej założeń jest utworzenie Polskiej Agencji Geologicznej, która będzie stała na straży polskich złóż.

Przypomnijmy, że za rządów PO-PSL wybuchła wielka afera dotycząca przyznania zagranicznym koncernom koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż w rejonie KGHM-u i kopalni Bogdanka.

– Chcąc skutecznie wdrażać przyszłą Politykę Surowcową Państwa niezbędne będzie powstanie Polskiej Agencji Geologicznej (PAG). Będzie ona jasnym zarządcą geologiczno-surowcowym, którego do tej pory brakuje. Agencja zabezpieczy także dostęp do kluczowych dla kraju złóż – podkreśla prof. Mariusz Orion Jędrysek. Przygotowany projekt ustawy o powstaniu w pełni profesjonalnej Polskiej Agencji Geologicznej zakłada, iż PAG wykonywać będzie zadania państwowej służby geologicznej i hydrogeologicznej, co zakończy wykonywanie tych zadań przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Polska Agencja Geologiczna będzie odpowiadała za sprawne prowadzenie polityki surowcowej oraz będzie mogła tworzyć spółki kapitałowe. Dzięki powstaniu nowego podmiotu obniży się ryzyko inwestycyjne ze względu na

możliwość zawierania spółek z przedsiębiorstwami inwestującymi w wydobycie surowców – zaznacza prof. Mariusz Orion Jędrysek. Profesor podkreśla, że Agencję trzeba powołać w trybie. Nie tylko byłaby gospodarzem zasobów geologicznych państwa, ale także wykonywałaby analizy na potrzeby rządu dotyczące zapotrzebowania przyszłego. Ponadto utrudni działania mafii węglowych czy bursztynowych.

Profesor ocenił również, że blisko 80 proc. powierzchni koncesyjnej w Polsce na metale zostało oddane obcemu kapitałowi dlatego tak ważne jest powołanie Agencji, w której będą pracowały osoby służące Polsce i realizujące obowiązki względem państwa.

Niektóre z tych koncesji zostały wydane w mojej opinii w sposób zupełnie sprzeczny z interesem skarbu państwa. Pojedyncze koncesje bardzo proszę, ale wtedy, kiedy zostaną udokumentowane złoża, udowodnione, że firma inwestuje, dopiero następne koncesje powinny być wydawane i najlepiej w formie przetargu – uważa prof. Mariusz Orion Jędrysek.

PODZIEL SIĘ