Poseł Jędrysek: Wzrost gospodarczy dzięki surowcom

– To, co dla nas jest istotne: musimy zapewnić wzrost gospodarczy w oparciu o surowce, to jest cel ważny. Utworzyć ku temu narzędzia i racjonalnie gospodarować zasobami – zapowiedział prof. Mariusz Orion Jędrysek, z którego inicjatywy powstała pierwsza w historii Polski Polityka Surowcowa Państwa.

Nie ma przemysłu bez surowców. Nadrzędnym celem polityki surowcowej państwa jest to, aby zmniejszyć ryzyko podaży surowców na rynek na cele gospodarcze, społeczne itd. Większość z surowców pochodzi z ziemi. Dobra jakość surowca oznacza nadwyżkę finansową do podziału pomiędzy państwo i społeczeństwo. Wszystko to musi być głęboko przemyślane. Cała polityka surowcowa pokazuje w jaki sposób zarabiać na surowcach. Nie ma żadnego przemysłu bez surowców – uważa prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Kluczowym celem polityki surowcowej państwa jest wzrost gospodarczy, który jest warunkiem zapewnienia długookresowej poprawy zaopatrzenia społeczeństwa w dobra rzeczowe i usługi. PSP ma stworzyć narzędzia, które pozwolą skutecznie prognozować zjawiska ekonomiczne i umożliwią elastyczną reakcję państwa na nagłe zmiany na światowym rynku surowców. Realizacja polityki surowcowej ma służyć racjonalnemu gospodarowaniu zasobami kopalin i surowców pochodzących ze źródeł wtórnych, a także wyznaczaniu kierunków badań i inwestycji geologiczno-górniczych, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i etapem rozwoju kraju – czytamy na oficjalnej stronie projektu.

Politykę surowcową podczas konsultacji społecznych pochwalił też Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

– Wspólna praca powoduje, że w ramach polityki surowcowej będziemy pilnowali spraw środowiskowych i jednocześnie korzystali z naszych zasobów naturalnych. Jest to szczególnie ważne, że da się to „spiąć” w jedno i dzięki temu zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo energetyczne. Zachęcałbym media do większego „wczytania się” w te rzeczy i większego promowania, bo prowadząc spójnie politykę surowcową z polityką dla poszczególnych sektorów, stwarzamy dobre warunki do poprawy środowiska w Polsce. A więc polityka surowcowa jest rzeczą nadzwyczaj potrzebną w Polsce. Uważam, że ten duży wysiłek, który prowadzi resort środowiska i Mariusz Orion Jędrysek w zakresie przyjęcia w ostatecznym kształcie polityki surowcowej, jest niezwykle ważny dla naszej pozycji w Europie i na świecie, jeśli chodzi o sposób gospodarowania surowcami naturalnymi – powiedział minister Tchórzewski.

PODZIEL SIĘ