Polska wybrana do Rady Praw Człowieka ONZ! “To umocnienie pozycji Polski”

Polska została wybrana do Rady Praw Człowieka ONZ na lata 2020-22, uzyskując 124 głosy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczekuje, iż ta decyzja “przyczyni się do dalszego umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej”.

Jak zapowiada polski MSZ, “członkostwo w Radzie Praw Człowieka będzie kontynuacją zaangażowania Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w rozwiązywanie problemów globalnych, w szczególności w zakresie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności”.

Resort oczekuje, że “przyczyni się ono do dalszego umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej”. Polska stawia sobie za cele: umacnianie praw człowieka, ochronę ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, umacnianie wolności religii lub wyznania, w tym ochronę praw osób należących do mniejszości religijnych oraz ochronę praw człowieka.

Rada Praw Człowieka ONZ została utworzona w 2006 roku i zastąpiła Komisję Praw Człowieka ONZ. Liczy 47 państw-członków. Polska była członkiem Rady w latach 2006-2007 oraz 2011-2013. Rada Praw Człowieka jest forum współpracy międzyrządowej w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Do jego zadań należy pomocy państwom w wypełnianiu zobowiązań z zakresu ochrony praw człowieka poprzez dialog, budowę struktur instytucjonalnych i pomoc techniczną.

Źródło: IAR/ telewizjarepublika.pl

PODZIEL SIĘ