Wiceprezydent Adama Zawada: We Wrocławiu miejsc pochówkowych nie zabraknie

Jeśli radni Wrocławia w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym uwzględnią budowę nowej nekropolii w południowo-zachodniej części miasta, nie będzie przeszkód w chowaniu zmarłych w tradycyjnych grobach.

Cmentarz Komunalny ma powstać na 30 h terenie przy ul. Awicenny. Będzie to już siódma, największa miejska nekropolia. Budowa rozpoczęła się już w 2012 roku od budowy drogi publicznej z infrastrukturą techniczną w pasach drogowych, na którą wydano pozwolenie 20 grudnia 2012 roku. Inwestorem był ZIM. Inwestycja stanęła w miejscu z powodu niedoszacowania kosztów przez magistrat. Rozpisane przetargi unieważniano.

Na dzisiaj, nie wiadomo kiedy ruszą kolejne etapy budowy. Ciągle brakuje pieniędzy. Cmentarz jest ogrodzony z tymczasową drogą dojazdową.

Magistrat zapewnia, że na istniejących cmentarzach jest wystarczająca ilość miejsc grzebalnych. Wiceprezydent Adama Zawada nie obawia się problemów na najbliższą przyszłość.

Miasto dysponuje wystarczającą ilością miejsc na 9-10 lat. Równolegle mieszkańcy korzystają z możliwości pochówków swoich bliskich na cmentarzach parafialnych, co uzupełnia niezbędną ilość miejsc na terenie miasta. Według stanu na początek września br. Miasto dysponowało 16 tysiącami wolnych miejsc.

Projekt etapowy inwestycji przy ul. Awicenny już jest, zapewnia wiceprezydent Adam Zawada, jednak konieczne jest ujęcie jej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym a kiedy to nastąpi nie wie nikt. Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym oraz przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych pochówki na cmentarzach komunalnych zapewnia gmina. We Wrocławiu, zgodnie z danymi GUS, na koniec 2017 roku było nas prawie 639 tysięcy. Rocznie umiera niemal 8 tysięcy ludzi, około 5 pięć tysięcy z nich, to dochówki w istniejących już grobach rodzinnych.

 

PODZIEL SIĘ