Wraca sprawa “paragonu hańby Budki”. TVP złoży zawiadomienie do prokuratury

Telewizja Polska w wydanym dziś oświadczeniu skierowała pytanie do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach o tryb i termin, w którym Borys Budka uzyskał informacje o orzeczeniu w sprawie tzw. „paragonu hańby Budki”. TVP liczyła na uzyskanie wyjaśnienia przynajmniej od kierownictwa Sądu Apelacyjnego. Na logiczną odpowiedź od posła Budki Telewizja Polska nie liczyła. Milczenie Prezesa Sądu utwierdza TVP w przekonaniu, że sprawa musi zostać wyjaśniona przez prokuraturę – podała Telewizja Polska w oficjalnym oświadczeniu.

Dziś TVP opublikowało oświadczenie w sprawie “paragony hańby Budki” gdyż nie dostała odpowiedzi od kierownictwa sądu apelacyjnego.

Spółka oświadcza, że skieruje sprawę do prokuratury celem zbadania czy w trakcie postępowania z wniosku pana Borysa Budki w trybie art. 111 Kodeksu wyborczego przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, nie doszło do popełnienia przestępstwa.

Jednocześnie mając na względzie doświadczenie jakie nadawca publiczny i jego dziennikarze mieli z sądami orzekającymi przeciwko TVP i dziennikarzom w trybie wyborczym, Telewizja Polska S.A podjęła decyzję o wniesieniu Skargi Konstytucyjnej w sprawie zbadania zgodności art. 111 Kodeksu wyborczego z Konstytucją RP, w zakresie w jakim sądy rozszerzająco interpretowały ten przepis. Interpretacje te umożliwiały politykom w trakcie kampanii wyborczej cenzurowanie i kontrolowanie pracy niezależnych nadawców i dziennikarzy.

Wysoce prawdopodobne jest, że dziennikarze TVP skierują skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w związku z naruszeniem przez polskie sądy prawa do wolności słowa i wolności wypowiedzi przysługujących dziennikarzom na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Symptomatycznym jest, że jeden z sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach, orzekający w sprawie Samuela Pereiry dostrzegł ten problem, ale jego orzeczenie, korzystne dla dziennikarza, szybko zostało „naprawione przez jego bardziej doświadczonych kolegów” z Sądu Apelacyjnego w Katowicach – czytamy na stronie TVP.

Źródło: TVP/ telewizjarepublika.pl

PODZIEL SIĘ