Spurek: w EU musimy reagować gdy próbuje się cofnąć Polskę do czasów średniowiecza