Akt oskarżenia przeciwko byłemu rektorowi Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

fot: youtube

Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała 31 października 2019 roku do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Markowi Z. – byłemu rektorowi Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Markowi G. – prezesowi zarządu jednej z wrocławskich spółek.

Nie dopełnili obowiązków i przekroczyli uprawnienia, spowodowali wielomilionowe szkody

Z ustaleń śledztwa, przeprowadzonego wspólnie z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach wynika, że na przełomie lat 2012/2013 Marek Z. – pełniący wówczas funkcję rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, nie uzyskał wymaganej zgody Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie 19380 udziałami w kapitale zakładowym pewnej wrocławskiej spółki, przysługujących Uniwersytetowi Medycznemu jako jej wspólnikowi, poprzez ich umorzenie, a których wartość rynkowa wynosiła ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Następnie rektor głosował za podjęciem, nieważnych z mocy prawa, uchwał dotyczących obniżenia kapitału zakładowego spółki o kwotę niemal milion złotych oraz umorzenia ww. udziałów w kapitale zakładowym spółki za wynagrodzeniem w kwocie 5 milionów 200 tysięcy złotych, do uiszczenia którego zobowiązano spółkę. Tym samym rektor naraził Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na niebezpieczeństwo zwrotu wypłaconego wynagrodzenia w kwocie 5 milionów 200 tysięcy złotych wraz z odsetkami, w sytuacji wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał. Oskarżony, wraz z Markiem G. – prezesem spółki działali również na jej szkodę, bowiem spółka ta została zobowiązana do uiszczenia ww. wynagrodzenia. Co więcej, w spółce doszło następnie do podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez powstanie udziałów w ilości i wartości tożsamej z uprzednio umorzonymi. Nowopowstałe udziały, za kwotę niemal miliona złotych, objęła inna spółka, której prezesem zarządu był również Marek G. Tym samym spółka, z którą kooperował rektor, poniosła szkodę w kwocie ponad 4 miliony 200 tysięcy zł.
Oskarżonym zarzucono popełnienie tzw. przestępstwa urzędniczego (art. 231 par 1 i 2 kk), za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

źródło: pk.gov.pl

PODZIEL SIĘ