Malowany prezydent. Ostra ocena radnych PIS

rada-wroclaw_1.jpg
sesja RM

Niedawno minął rok odkąd Jacek Sutryk zmienił na stanowisku prezydenta Rafała Dutkiewicza. To dobry moment, aby dokonać pierwszych podsumowań i oceny polityki nowego Prezydenta, mówili dzisiaj radni Prawa i Sprawiedliwości.

Wrocław pod rządami Jacka Sutryka dokonał ideologicznego skrętu w lewo. Widać to wyraźnie jeśli porównamy rządy nowego prezydenta z jego poprzednikiem, który balansował pomiędzy wartościami światopoglądowymi lewej i prawej strony. Najjaskrawsze przykłady tego skrętu to udzielanie honorowego patronatu Marszowi Równości, aprobata dla in vitro czy zintensyfikowanie walki z transportem samochodowym.

Śmiało można już stwierdzić, że jest to prezydentura bardzo mocno nastawiona na działania marketingowe i PR-owe oraz nieustanną aktywność w mediach społecznościowych. Pierwsza część roku była pod tym względem wyjątkowo nachalna. Kot przyniesiony do gabinetu Prezydenta przez prezesa Balawejdera został orężem ocieplającym wizerunek nowego gospodarza ratusza.

Jakość usług świadczonych przez Gminę Wrocław na co dzień, jest na podobnie niskim poziomie, jak za czasów Rafała Dutkiewicza. Osiedla miesiącami oczekują na tak elementarne rzeczy, jak wymalowanie znaków poziomych czy załatanie dziur, w których kierowcy aut i autobusów uszkadzają zawieszenia. Komunikacja zbiorowa nadal się spóźnia, jest niedoczyszczona, awaryjna i w dużej mierze bez klimatyzacji.

Wyszczególniliśmy 10 obszarów działalności Prezydenta, co do których mamy poważne zastrzeżenia.

  1. Polityka transportowa, mamy tu do czynienia z wyraźnie wykrystalizowaną już polityką zniechęcania wrocławian do korzystania z aut – wymalowanie trzech nowych buspasów, stale pogarszający się stan dróg, mostów i estakad przy relatywnie dużych nakładach na budowę ścieżek rowerowych, usuwanie bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych (Plac Społeczny), powiększanie strefy płatnego parkowania;
  2. Sytuację kryzysowe i strajki – eskalacja konfliktów, zamiast ich rozwiązywania i wygaszania, pomimo bardzo częstego podkreślania, przy pomocy dyrektora biura bez barier – Bartłomieja Skrzyńskiego, wagi spraw osób niepełnosprawnych nie zdobyto się na empatię i nie przystąpiono do realizacji słusznych postulatów protestujących rodziców i nauczycieli SOSW nr 1; strajk nauczycieli – zachęcanie nauczycieli obietnicą wypłaty za czas strajku, który odbywał się kosztem dzieci i rodziców;
  3. Śląsk Wrocław – zwiększenie dotacji z pieniędzy podatników dla Śląska Wrocław w stosunku do Rafała Dutkiewicza ( średnio 11 mln zł rocznie na Śląsk Wrocław za Rafała Dutkiewicza, prezydent Sutryk w pierwszym roku swojej pracy przeznaczył na WKS już ponad 20 mln zł) bez przedstawienia jasnej strategii;
  4. Edukacja – żłobki (gwałtowna podwyżka – 40%), przedszkola – likwidacja dyżurów wakacyjnych, brak obiecywanego przedszkola na Maślicach;
  5. Ochrona środowiska – w dużej mierze PR-owe zaangażowanie miasta na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i smogiem – brak przeznaczenia poważnych kwot na działania w zakresie ochrony klimatu, niezrealizowanie założeń programu Kawka+ w roku 2019;
  6. Utrzymanie infrastruktury tramwajowej – rekordowa liczba wykolejeń, remonty w dużej mierze szczątkowe, zapowiadany mieszkańcom remont torowiska na Żmigrodzkiej przeniesiony z roku 2019 na rok 2023;
  7. Utrzymanie dróg – wielomiesięczne opóźnienia związane z malowaniem znaków poziomów (np. pasów) i łataniem dziur w drogach, stale pogarszający się stan dróg;
  8. Zabytki – brak odpowiedniego nadzoru nad zabytkami przez MKZ m.in. na Karłowicach Wieża Ciśnień, dawne Centrum Kultury Agora, forsowanie ponownego nasadzenia topoli na Sępolnie, co doprowadziło do dużego lokalnego konfliktu;
  9. Polityka kadrowa – wątpliwe prawnie hurtowe nagrody dla kadry kierowniczej, kontrowersyjne nominacje i „miękkie lądowanie” dla ludzi Rafała Dutkiewicza;
  10. Współpraca z trzecim sektorem m.in. jako metoda oszczędności na pracownikach w przeszłości pracujących bezpośrednio dla Gminy Wrocław np. opiekunowie osób starszych wykonujący (w ramach umów „śmieciowych”) zadania na rzecz MOPS-u za pośrednictwem Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który jest bezpośrednim pracodawcą.

 

PODZIEL SIĘ