Radni PIS kroją budżet miejski. Mniejsze wydatki na miejskie spółki, większe na inwestycje

radni.jpg

PIS proponuje zmiany w budżecie na 2020 rok. Wydatki, w znacznym stopniu mają być zmniejszone w spółkach: Śląsk Wrocław S.A. oraz Stadion Wrocław (niemal 43 mln zł) i promocji jednostek samorządu terytorialnego (niemal 10 mln zł). W sumie PIS proponuje 26 zmian w nowym budżecie.

Propozycje zmian otrzymali już przewodniczący Rady Miasta i Prezydent Wrocławia. Ich stanowisko poznamy do 6 grudnia.

Przewodniczący Klubu PIS w RM zaznacza, że wśród najważniejszych propozycji zmian w budżecie Wrocławia na rok 2020 znalazły się wydatki na planowane zadania lub zupełnie nowe zadania.

Przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 11 przy ulicy Kamiennej 99-101, która ma na celu pilne uzupełnienie niedostatków, jeśli chodzi o bazę dydaktyczną dla szkolnictwa specjalnego we Wrocławiu. Uczniowie i nauczyciele likwidowanego SOSW nr 1 (obecnie proces zablokowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty) obecnie są rozdzieleni na dwie palcówki na Kamiennej i Parkowej. Wrocław powinien zadbać o najsłabszych i być w stanie im zaoferować godne warunki nauki, jako jedne z najzasobniejszych miast w Polsce.

Powrót do budowy Obwodnicy Śródmiejkiej (Żmigrodzka Kamieńskiego) i rozpoczęcie projektowania północnego jej odcinka (Kamieńskiego-Jana III Sobieskiego)

Szereg mniejszych inwestycji drogowych, bardzo ważnych w kontekście danego osiedla lub większego obszaru, znacząco zmniejszających korki oraz dekoncentrujących ruch samochodowy

Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Grabiszyńskiej (dobudowanie dodatkowego pasa ruchu w każdym kierunku) od wiaduktu kolejowego (okolice Bzowej) do okolic skrzyżowania z Klecińską/Hallera (do czasu rozbudowy drogi buspas na Grabiszyńskiej powinien zostać wycofany)

Opracowanie projektu „Nowoczesny Wrocławski Tramwaj Wodny jako atrakcja turystyczna miasta oraz sezonowe uzupełnienie systemu komunikacji miejskiej”

 

PODZIEL SIĘ