Kolejne zarzuty w sprawie grupy przestępczej podejrzanej o udział w transferach ponad 18 milionów złotych

fot: youtube

Skuteczne działania funkcjonariuszy z wrocławskiej Komendy Miejskiej Policji, które realizowane były w kilkunastu miejscach na terenie kraju, doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej. Kolejny z jej członków, a wcześniej 5 zatrzymanych przez policjantów mężczyzn, usłyszał zarzuty dot. m.in. nielegalnego obrotu katodami miedzi, poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, a także praniem pieniędzy pochodzących z uszczupleń podatkowych z tytułu podatku VAT. Straty Skarbu Państwa powstałe w związku z przestępczą działalnością tej grupy oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 18 milionów złotych. Część z osób zatrzymanych przez policjantów, trafiła już do aresztu na 3 miesiące. Grozić im może kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Kolejną osobę podejrzaną o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się m.in. nielegalnym obrotem katodami miedzi i złomem, poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, a także praniem pieniędzy pochodzących z uszczupleń podatkowych z tytułu podatku VAT, zatrzymali wrocławscy policjanci.

Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, realizując szeroko zakrojone działania operacyjne, zatrzymali wcześniej na terenie Krakowa pięć osób, a w tym tygodniu we Wrocławiu kolejną, mającą związek z tą sprawą.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn, chcąc uniknąć odpowiedzialności, podjął próbę ucieczki wyskakując przez balkon. Jednak już po chwili był w rękach policjantów, którzy współdziałali wówczas z kolegami z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Zebrane przez funkcjonariuszy materiały dowodowe potwierdziły fakt, że zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie całego kraju i poza jego granicami. Przestępcy zajmowali się obrotem katodami miedzi oraz złomem stali. Poświadczali też nieprawdę w dokumentach księgowych i podatkowych, a także zajmowali się ,,praniem pieniędzy” pochodzących z uszczupleń podatkowych, z tytułu podatku VAT.

Straty Skarbu Państwa oszacowano w tej sprawie na kwotę nie mniejszą niż 18 milionów złotych, w związku z przestępstwami przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i dokumentom, a także skarbowymi, o które podejrzani są zatrzymani w tej sprawie mężczyźni.

Pięciu z nich usłyszało zarzuty i sąd podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Kolejny, którego policjanci zatrzymali na terenie Wrocławia, także usłyszał zarzuty i został objęty dozorem Policji. Podejrzanym grozić może kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KMP we Wrocławiu

PODZIEL SIĘ