Ireneusz Zyska: To jest wielki sukces polityczny polskiej delegacji


To jest wielki sukces polityczny polskiej delegacji. Premier Mateusz Morawiecki, minister klimatu Michał Kurtyka reprezentując polskie interesy, zdecydowanie doprowadzili do sytuacji nie mającej precedensu od kilkudziesięciu lat, kiedy jedno państwo w ramach Unii Europejskiej uzyskało odstępstwo, jeśli chodzi o ustalenia Rady Europejskiej i myślę, że należałoby tutaj docenić ten sukces – mówił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, w piątkowym wydaniu „Polskiego punktu widzenia” na antenie Telewizji Trwam.

Podczas szczytu przywódców unijnych w Brukseli zapadła decyzja, że Polska zostaje wyłączona z zasady stosowania polityki neutralności klimatycznej do 2050 roku.

– To jest wielki sukces polityczny polskiej delegacji. Premier Mateusz Morawiecki, minister klimatu Michał Kurtyka reprezentując polskie interesy, zdecydowanie doprowadzili do sytuacji nie mającej precedensu od kilkudziesięciu lat, kiedy jedno państwo w ramach Unii Europejskiej uzyskało odstępstwo, jeśli chodzi o ustalenia Rady Europejskiej i myślę, że należałoby tutaj docenić ten sukces – podkreślił Ireneusz Zyska.

Polska ze względu na okoliczności historyczne, które wpłynęły na stan obecnej polityki energetycznej, będzie dochodzić do neutralności klimatycznej trochę wolniej niż pozostałe kraje Unii Europejskiej, które mogły dużo wcześniej pozwolić sobie na inwestycje w odnawialne źródła energii.

– Polsce nie został narzucony termin w zakresie dochodzenia do neutralności klimatycznej. Polska będzie szła własną drogą, a jednocześnie będziemy korzystać ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. (…) W czerwcu 2020 roku nastąpi doprecyzowanie tego porozumienia, bo jest cały szereg szczegółowych aspektów, które dotyczą między innymi kwestii emisyjności źródeł energii. Na pewno chcemy być krajem nowoczesnym, także w zakresie nowoczesnych technologii. Zdajemy sobie sprawę, że nasze narodowe zasoby energetyczne, chociażby węgiel kamienny czy brunatny, nie są niewyczerpywalne w kontekście najbliższych 25-30 lat – mówił wiceminister klimatu.

Polska otrzyma wsparcie finansowe z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej na rewolucyjne zmiany związane z przejściem na odnawialne źródła energii.

– Ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie z pewnością bardzo potrzebny Polsce, jeśli chodzi o dochodzenie do zmiany mixu energetycznego, przechodzenie na odnawialne źródła energii. Co bardzo istotne, na szczycie klimatycznym przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego zgodzili się pod naporem Polski, Czech i Francji, aby finansować inwestycje w energetykę jądrową. Myślę, że energetyka jądrowa w nowoczesnych technologiach jest bezpieczna, także mogłaby pracować w podstawie, jeśli chodzi o zapewnienie stabilizacji polskiego systemu elektroenergetycznego, bo jak wiemy – odnawialne źródła energii mają te wahania związane z dostępnością energii słonecznej czy wiatrowej – zauważył gość Telewizji Trwam.

Ireneusz Zyska wyjaśnił, czym właściwie jest neutralność klimatyczna i jakie ma odniesienie do dokumentów strategicznych.

– Neutralność klimatyczna jest to określenie, które w istocie zmierza do takiej sytuacji, kiedy tyle, ile emitujemy gazów cieplarnianych – głównie dwutlenku węgla – tyle absorbujemy; czyli jest ta równowaga, balans między emisją a pochłanianiem gazów cieplarnianych. (…) Jakbyśmy chcieli odnieść to do dokumentów strategicznych, związanych chociażby z porozumieniem paryskim czy wcześniej porozumieniem z Kioto, to w tych dokumentach znajdziemy odniesienie związane z podwyższeniem temperatury w stosunku do epoki przedindustrialnej o mniej niż 2 stopnie Celsjusza – tłumaczył sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu.

źródło: radiomaryja.pl

PODZIEL SIĘ