Kampania społeczna 4U

MP UW

Wojewoda Dolnośląski zachęca do zapoznania się z kampanią społeczną 4U, której inicjatorem jest Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.

W pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia o charakterze
terrorystycznym to TY jesteś odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich!
Bądź uważny, działaj zdecydowanie i chroń swoje życie.

Właściwa reakcja – zgodna z zasadą postępowania w 4 krokach (4U!) może uratować życie

Po 1 Uważaj! Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób.
Nigdy nie bądź obojętny.
Uważaj! Informacje o zagrożeniu przekazuj na numer alarmowy 112.

Po 2 Uciekaj! Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź!
Jeśli możesz – uciekaj!
Nie wracaj na miejsce zdarzenia.
Informuj mijane osoby o zagrożeniu.

Po 3 Ukryj się!  Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, ukryj się!
Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon i odsuń się od okien i drzwi.

Po 4 Udaremnij Atak ! Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec – udaremnij atak!
Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

Kampania została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej przeznaczonej na wdrożenie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”

PODZIEL SIĘ