Obsługa geodezyjna

Obsługa geodezyjna to złożony proces, który zapewnia pełne wsparcie inwestorowi na każdym etapie budowy, a więc również planowania, projektowania czy samej eksploatacji. Takie działanie są niezbędne zarówno przy mniejszych, jak i większych projektach. 

Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
Już na etapie planowania, jak i projektowania samej inwestycji budowlanej niezbędne jest wsparcie geodety. Przed przystąpieniem do właściwych prac budowlanych należy spełnić wiele wymogów formalnych, między innymi:

 1. wyznaczenie granic,
 2. wytyczenie terenu,
 3. wykonanie właściwych pomiarów,
 4. wytyczenie obiektu.

Geodeta jest jednak niezbędny również w trakcie budowy, jak i po jej zakończeniu, dlatego geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje bardzo szeroki zakres działań, począwszy od tworzenia map, skończywszy na inwentaryzacji powykonawczej.

Obsługa geodezyjna przede wszystkim dotyczy:

 • planowania,
 • projektowania,
 • prac budowlanych,
 • eksploatacji, w tym pomiarów odkształceń i przemieszczeń,
 • nadzoru całej inwestycji, w tym rozbiórki i wyburzeń, jeśli zachodzi taka konieczność,
 • mapy inwentaryzacji powykonawczej.

Obsługa geodezyjna budowy drogi

Nawet budowa drogi lokalnej musi zostać przeprowadzona zgodnie z określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku przepisami. Już na etapie formalno – prawnym niezbędne jest przeprowadzenie właściwych prac geodezyjnych.  Trzeba jednak mieć na uwadze konieczność obecności geodety, również na etapie samej budowy drogi, dlatego kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych jest idealnym rozwiązaniem, zwłaszcza przy większych inwestycjach.  Firma Geo – Osnowa specjalizuje się w obsłudze takich inwestycji i zapewni fachowe wsparcie inwestorom na terenie całej Polski.

Obsługa geodezyjna budowy drogi dotyczy:

 1. przygotowania odpowiedniej dokumentacji, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę,
 2. obliczania osnów realizacyjnych,
 3. wytyczenia obszaru pod budowę drogi,
 4. kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy drogi,
 5. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Obsługa geodezyjna budowy drogi w Warszawie

Firma geodezyjna Geo – Osnowa z powodzeniem przeprowadzi każdą obsługę geodezyjną budowy drogi w Warszawie. Lista załączników kartograficznych i geodezyjnych do zarządu GDDKiA jest bardzo długa, dlatego warto oprzeć się na naszym długoletnim doświadczeniu i posiadanej wiedzy, by cały ten proces zrealizować rzetelnie i we właściwym tempie .

Prowadzona przez naszą firmę obsługa geodezyjna budowy drogi w Warszawie zawiera:

 • komplet wszystkich niezbędnych map,
 • zweryfikowanie stanu prawnego wszystkich nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających obszar, na którym ma powstać droga,
 • szczegółowe projekty, uwzględniające obszar, na którym ma przebiegać planowana droga.

Firma Geo – Osnowa obsługuje inwestycje zarówno na poziomie lokalnym, prywatnym, jak i publicznym.

Obsługa geodezyjna budowy – cena
Tak złożone projekty, wymagające dużego nakładu pracy i czasu wyceniane są zawsze indywidualnie. Inne koszty poniesie bowiem inwestor prywatnej czy lokalnej drogi, a inne inwestor inwestycji publicznej, np. obwodnicy czy autostrady. Trzeba brać pod uwagę również elementy, które widoczne są dopiero np. przy weryfikowaniu stanu prawnego bądź przy wykonywaniu osnowy geodezyjnej. Dlatego cena za obsługę geodezyjną budowy jest uzależniona przede wszystkim od:

  1. wielkości i rodzaju inwestycji,
  2. miejscowości, w której zaplanowana jest budowa drogi,
  3. ilości prac, niezbędnych do wykonania.