Wracamy do sprawy likwidowanego przez Gminę Wrocław ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych

Protesty rodziców przyniosły skutek. Gmina Wrocław najpierw upchnęła dzieci do dwóch placówek (Parkowa i Kamienna), zapewniając, że mają tam doskonałe warunki do nauki i zajęć rewalidacyjnych ale po akcji protestacyjnej a także raportach Straży Pożarnej, Sanepidu i nadzoru budowlanego zadeklarowała podniesienie standardu.

 

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową nie będą miały nowej autonomicznej siedziby przystosowanej do ich potrzeb ale mogą mieć lepsze warunki w nowych-starych szkołach. – Nasza szkoła idzie na pierwszy ogień i to dobrze, że w końcu będzie ten remont, tylko szkoda, że nie wiadomo kiedy (…).  Protestowaliśmy z dziećmi na początku roku szkolnego i więcej mojemu dziecku tego nie zrobię. Urzędnicy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich decyzji. Jeśli są głupi to odium pada na prezydenta, aż się boję pomyśleć czy to prawda, że świadomie nas krzywdzili! mówi mama jednego z uczniów z ul. Kamiennej

W sprawie wygaszanego Ośrodka przy ul. Lutra zaangażowały się lokalne media. Szkoły na Kamiennej i Parkowej jednak nie były odpowiednio przystosowane i przygotowane na przyjęcie takiej ilości uczniów z Ośrodka przy ul. Lutra. Radny Prawa i Sprawiedliwości Michał Kurczewski interweniował u  prezydenta Jacka Sutryka.

Już pierwszego dnia na Parkowej okazało się, że  specjalnie zamontowany schodołaz nie jest w stanie wykręcić na półpiętrze. Służby ratunkowe i techniczne miały duże zastrzeżenia, mówi radny Michał Kurczewski.

Zarząd Inwestycji Miejskich zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w październiku. Wiem, że chodzi o rozbudowę obiektu Ośrodka przy ul. Kamiennej. Plany mają uwzględnić część dydaktyczno-administracyjną oraz zapewnić samodzielne poruszanie wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami.

Dyrektor Departamentu Jarosław Delewski uważa, że po rozbudowie w klasach I-VIII będzie mogło się uczyć do 120 uczniów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim wynosi nie więcej niż 16, dlatego po rozbudowie będzie 6-8 sal lekcyjnych.

 Zgodnie z założeniami programowymi rozbudowy będą 4 gabinety specjalistyczne na zajęcia rewalidacyjne – do 8 uczniów w sali. Poza tym 3 świetlice (po 16 uczniów), szatnie, toalety i aula.

Poprawią się warunki dla kadry. Będzie 1 duży pokój nauczycielski dla około 100 osób pracujących w systemie zmianowym.

PODZIEL SIĘ