Krytyczna jakość powietrza we Wrocławiu

pixabay.com

Pył zawieszony PM10 oraz pył zawieszony PM2,5 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

Zanieczyszczenia pochodzące z pieców i małych kotłowni. Dym, jako efekt spalania materiałów niskiej jakości, zawiera do 95% rakotwórczego benzo[a]pirenu oraz pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5. Za złą jakość powietrza odpowiadają też pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Wrażliwe grupy ludności

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Pył zawieszony PM10

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Pył zawieszony PM2,5

Środki ostrożności

Zaleca się unikania przebywania na dworze, unikania wietrzenia pomieszczeń, zrezygnowanie z aktywności fizycznej na powietrzu. Zalecenia te kierowane są  do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i chorych, kobiet w ciąży i małych dzieci.

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ