Zieloni apelują o zmiany we wrocławskim schronisku dla zwierząt

pixabay.com

19 grudnia 2019 roku zaapelowaliśmy o wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu. Zależy nam na zmniejszeniu zjawiska bezdomności zwierząt oraz poprawy warunków ich bytowania w placówce.

1. Chcemy ułatwić wrocławianom adopcję psów i kotów dlatego oczekujemy wydłużenia godzin pracy schroniska do 18. Aktualnie czynne jest tylko do godz. 16.30, poza wtorkami do 18.30.

2. Zwracamy uwagę na konieczność przeszkolenia osób, dyżurujących po godzinach pracy schroniska, tak, by mogły one odczytywać dane chipowanych zwierząt. Zwiększyłoby to szybkość i skuteczność działania w dotarciu do właścicieli zaginionych zwierząt.

3. Żądamy zmiany procedur adopcyjnych: lepszej weryfikacji osób starających się o adopcję zwierząt oraz wprowadzenia losowych wizyt przedadopcyjnych i kontrolnych już po wydaniu zwierzęcia, by mieć pewność, że psy i koty trafiają we właściwe miejsca

4. Postulujemy zwiększenie liczby wolontariuszy w schronisku. Obecnie nie ma naboru, a tym samym niesienia charytatywnej pomocy na rzecz bezdomnych zwierząt. Każdy wolontariusz to pomoc na rzecz schroniska m.in. przy wyprowadzaniu psów na spacer. Dla przypomnienia w placówce przebywa około 300 psów. Należy postawić pytanie dlaczego schronisku zależy na tym, by nie pojawiały się tam osoby spoza zespołu?

5. Opowiadamy się za zmianami w zakresie zatrudniania pracowników schroniska, w tym za wprowadzeniem kadencyjności funkcji dyrektora schroniska. Ponadto uważamy, że na stronie internetowej schroniska powinny zostać opublikowane dane na temat kwalifikacji pracowników tej instytucji.

6. Domagamy się zmiany polityki schroniska wobec dzikich i wolnobytujących kotów. Ułatwienia procedur bezpłatnej sterylizacji tych zwierząt oraz zapewnienia ich opiekunom karmy suchej i mokrej. Mieszkańcy Wrocławia, pomagając kotom, odciążają tym samym schronisko, nie otrzymują za to zapłaty, więc tym bardziej należy ułatwiać im tę charytatywną pracę.

7. Należy wprowadzić akcję powszechnej sterylizacji kotów na wrocławskich ogródkach działkowych.

8. Postulujemy  otwarcie tzw. okna życia dla bezdomnych zwierząt. Chcemy, by w centralnej części miasta, a nie tylko na peryferyjnym obszarze, na którym znajduje się schronisko, można było oddać anonimowo bezdomne czy też niechciane zwierzę.

 

9. Należy ponadto zwiększyć pomoc miasta dla fundacji zajmujących się wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

 

Powyższe postulaty zostały przesłane do Prezydenta Jacka Sutryka, gdyż schronisko jest jednostką budżetową miasta. Mamy nadzieję że ich realizacja nie tylko usprawni funkcjonowanie schroniska, ale również uczyni je miejscem z którego coraz więcej bezdomnych zwierząt trafi do odpowiedzialnych ludzi.

źródło: informacja prasowa

PODZIEL SIĘ