Wniosek Marszałek Witek jeszcze dziś zostanie zarejestrowany w TK. SN powinien wstrzymać się z jutrzejszym posiedzeniem

Z informacji portalu wPolityce.pl wynika, że wniosek złożony dziś przez Marszałek Elżbietę Witek jeszcze dziś zostanie zarejestrowany. Ustaliliśmy, że trwa właśnie proces rejestracyjny, a Trybunał Konstytucyjny zawiadamia o tym strony postępowania.

Zarejestrowanie wniosku oznacza, że jutrzejsze posiedzenie trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego nie powinno się odbyć. Wszelkie kwestie związane z przedmiotem sporu kompetencyjnego powinny być rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny. Gwarantem tego prawa jest art. 189 konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

– czytamy w ustawie zasadniczej.

Na jakim obecnie etapie znajduje się sprawa wniosku Marszałek Witek? Trwa rejestracja wniosku, a to oznacza, ze Trybunał Konstytucyjny musi dziś poinformować o tym wszystkie strony tego postępowania. Gdy to się skutecznie odbędzie, Trybunał zamierza dziś jeszcze wydać stosowny komunikat.

Najważniejszą kwestią w kontekście starcia Sądu Najwyższego z Trybunałem Konstytucyjnym wyjaśnia z kolei art. 86 ust. 1 Ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym:

1. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.

2. Trybunał, po zapoznaniu się ze stanowiskiem uczestników postępowania, może wydać postanowienie o tymczasowym uregulowaniu kwestii spornych, a w szczególności o zawieszeniu czynności egzekucyjnych, jeżeli jest to konieczne dla zapobieżenia poważnym szkodom lub podyktowane szczególnie ważnym interesem społecznym.

Dotyczy to także posiedzenia połączonych izb SN planowanego na 23. 01. 2020 r.

– przypomniał dziś na twitterze sędzia Przemysław Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

W ubiegłym tygodniu I prezes SN Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez obecną KRS. W tej sprawie głos zabrał też prezydent Andrzej Duda.

Jeżeli ten wniosek zostanie przekazany przez Trybunał Konstytucyjny do SN to uważam, że powinien wstrzymać procedowanie w Sądzie Najwyższym,

— powiedział dziś prezydent dziennikarzom.

Natomiast generalnie powiem tak, w moim przekonaniu Sąd Najwyższy w ogóle nie powinien się tą sprawą zajmować (statusem sędziów – PAP), dlatego że były już wielokrotnie orzeczenia, zarówno Trybunału Konstytucyjnego jak i chociażby Naczelnego Sądu Administracyjnego, które w jednoznaczny sposób oceniały, że powoływanie sędziów jest prerogatywą prezydencką, a wiec aktem prezydenckim wyłącznie. I w związku z tym nie podlega żadnej kontroli.

— oświadczył Andrzej Duda.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ