Dr Mieszkała: zmienia się termin złożenia zeznań podatkowych PIT

W tym roku zmienia się termin złożenia zeznań podatkowych PIT za rok 2019. Można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku. W przypadku PIT-28 termin rozpoczyna się 15 lutego, ale kończy 2 marca.

Zeznanie podatkowe można wypełnić w sposób tradycyjny na formularzach papierowych lub przy pomocy specjalnego programu komputerowego.

Od połowy lutego na stronie www.podatki.gov.pl będzie też dostępna usługa „Twój e-PIT”. Znajdziemy tam wypełniony już formularz.

Emeryci i renciści mogą też skorzystać z formularza PIT-OP – zwraca uwagę Justyna Lipińska z I Urzędu Skarbowego w Toruniu.

– Jeżeli jesteśmy emerytem lub rencistą, wtedy – jeśli nie korzystamy z żadnych ulg i odliczeń – nie musimy składać zeznania podatkowego. Wtedy tacy podatnicy niejednokrotnie decydują się na złożenie oświadczenia OP. To prosty formularz do wypełnienia, gdzie wskazujemy tylko numer wybranej organizacji pożytku publicznego, numer KRS i wtedy Urząd Skarbowy całą resztę przekazania tej kwoty dokonuje za podatnika – mówi Justyna Lipińska.

Wśród organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1 proc. podatku jest Fundacja Nasza Przyszłość, która od lat pielęgnuje narodowe tradycje oraz patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży.Aby ją wesprzeć, wystarczy w rozliczeniu PIT podać numer KRS fundacji oraz kwotę 1 proc. podatku.

 

Roczne zeznanie podatkowe możemy  rozliczyć w Urzędzie Skarbowym. Z rozwiązania  mogą skorzystać osoby uzyskujące dochody wyłącznie od płatników – także ci, którzy odliczają ulgi podatkowe. Dla państwa oznacza to także cięcie kosztów, m.in. na druku papierowych formularzy.

Dr Krystian Mieszkała podkreśla że,

ułatwienie dotyczy podatników uzyskujących dochody tylko za pośrednictwem płatników np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło (prawa autorskie). Jeżeli podatnik uzyskuje również dochód, który musi opodatkować samodzielnie wówczas nie może wnioskować do urzędu skarbowego o rozliczenie podatkowe.

Ważne: Podatnik musi wypełnić elektroniczny wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Można to zrobić m.in. za pośrednictwem portalu podatkowego. W przyszłości będzie to możliwe również za pośrednictwem banku, w którym mamy konto.

źródło: radiomaryja.pl/ wdolnymsaldku.com

PODZIEL SIĘ