Europoseł Kempa i Zalewska upominają sie o polskie firmy w PE

Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE, podczas dyskusji o zrównoważonym rozwoju i międzynarodowym rynku pracy wielokrotnie zwracała uwagę, na nowe przepisy UE, które uderzą w polskich przewoźników.

Deputowane mówiły, że przepisy, które zostaną wprowadzone w lipcu br., dyskryminują polskie firmy u francuskich pracodawców. Pracownicy delegowani na rynku francuskim będą poddawani stałej kontroli inspekcji pracy, w wyniku której obce firmy mają być uznawane za działające nielegalnie na terytorium Francji. Europoseł Anna Zalewska, wraz europosłami Beatą Szydło, Elżbietą Rafalską i Joanną Kopcińską zwróciły się z pisemną interpelacją w sprawie stanowiska Komisji Europejskiej wobec dyskryminacji polskich firm.

Deputowane poprosiły Komisję Europejską o ustosunkowanie się pytań, które – wedle ich oceny – stoją w sprzeczności ze swobodnym przepływem i świadczeniem usług w ramach jednolitego rynku pracy.

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług to jedna z czterech podstawowych swobód Unii Europejskiej. Priorytetem UE jest stworzenie wspólnego unijnego rynku, który zagwarantuje niezakłócony przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Swobody te mają tworzyć idealne warunki dla rozwoju konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarczego wszystkich państw członkowskich.

Tymczasem coraz więcej polskich firm zwraca uwagę na dyskryminujące praktyki ze strony francuskich inspekcji pracy. W wyniku kontroli firmy mają być uznawane za działające nielegalnie na terytorium Francji, za co zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2018 roku grożą bardzo wysokie kary finansowe sięgające nawet 30 tys. euro lub więzienie. Jak informują przedsiębiorcy, rzeczywistym celem kontroli nie jest wykrywanie nieprawidłowości, ale wywarcie presji na polskie firmy i w rezultacie zmuszenie ich do przeniesienia części lub całości działalności na stałe do innego państwa, a co za tym idzie – składek i podatków.

Dlatego zwracamy się z następującymi pytaniami:

1  Jak Komisja Europejska ocenia tego typu praktyki stosowane przez francuskie inspekcje pracy i czy nie stoją one w sprzeczności z unijną swobodą świadczenia usług?

2  Czy w opinii KE działania francuskich władz są proporcjonalne i zgodne z zasadą niedyskryminacji podmiotów zagranicznych na wspólnym rynku?

PODZIEL SIĘ