Kurator wydał negatywną opinię. Miasto nie chce dzieci z Ośrodka nr 1?


Miasto zamierza zlikwidować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1  ale kurator dolnośląski znowu się sprzeciwia. Dzisiaj Roman Kowalczyk wydał w tej sprawie odmowną decyzję. Teraz Miasto złoży zażalenie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Ośrodek nr 1 swoją siedzibę nadal ma na ul. Lutra, natomiast dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, z powodu nie przedłużenia umowy pomiędzy Fundacją a Gminą – od nowego roku szkolnego – zostały przeniesione do dwóch nieprzystosowanych placówek przy ul. Kamiennej i Parkowej. Stosowne protokoły zostały już sporządzone przez odpowiednie służby, upublicznione i przekazane urzędnikom miejskim, są też w posiadaniu Rady Rodziców Ośrodka nr 1.

Zdaniem rodziców i grona pedagogicznego Ośrodka, odpowiedzialnym za obecny stan jest dyrektor Jarosław Delewski. To on dwukrotnie wnioskował o likwidację szkoły i dwukrotnie dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk wydawał negatywną opinię.

Do sprawy odniósł się radny Andrzej Kilijanek (PIS).

Jestem oburzony informacjami, które dostaliśmy od dyrektora Departamentu Edukacji pana Jarosława Delewskiego gdyż najzwyczajniej w świecie zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Pan dyrektor – przed przystąpieniem do głosowania – przekonywał nas, że miejsc jest wystarczająco, tymczasem na spotkaniu, które zorganizował dolnośląski kurator, rodzice informowali nas, że zajęcia odbywają się w świetlicy a nawet pokoju nauczycielskim, dlatego że tych miejsc jest za mało. “Jest ciasno” potwierdziła nam pani dyrektor.

Teraz pojawia się pytanie, jak mamy podejmować decyzje, tak ważne decyzje, jaką jest likwidacja szkoły, jeżeli tuż przed głosowaniem jesteśmy wprowadzani w błąd przez dyrektora Departamentu? Nie powinno tak być, takie zachowanie wymaga potępienia!

Radna Ewa Wolak (PO) uważa, że w obydwu szkołach nauczanie dydaktyczne i wychowawcze przebiega prawidłowo i bez żadnych komplikacji.

Odmowna decyzja kuratora pogarsza sytuację tych dzieci. Dzisiaj fikcyjna siedziba przy ul. Lutra powoduje różnego rodzaju komplikacje, min. związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Ubolewam, że kurator i nauczyciel podejmuje tak złe decyzje, które są niekorzystne dla tych dzieci

PODZIEL SIĘ