Przebudowa Mostów Pomorskich: zmiany tras linii tramwajowych oraz linii autobusowych

(GRAD), CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z przebudową Mostów Pomorskich, od 7 marca 2020 roku (sobota) planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii tramwajowych 0P, 14, 15 i 24 oraz linii autobusowych K, 132, 142 i 257 oraz kursów wyjazdowych i zjazdowych do zajezdni linii D, 102, 103, 110, 602.

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA

Linia 0P

Postoje techniczne zostaną przeniesione z przystanku „Dworzec Nadodrze” na plac Staszica.

Linia 14

„Czternastka” jadąca z Osobowic w kierunku FAT-u będzie kursowała od placu Staszica objazdem przez plac Powstańców Wielkopolskich, ulicę Chrobrego, Łokietka, Drobnera, most Uniwersytecki i ulicę Grodzką z pominięciem przystanku „Pomorska” przy skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej i Dubois.

W kierunku powrotnym z FAT-u do pętli Osobowice linia będzie kursowała objazdem od placu Legionów przez ulicę Sądową, Krupniczą, Kazimierza Wielkiego, św. Mikołaja i pl. Jana Pawła II.

Linia 15

„Piętnastka” jadąca z pętli Poświętne w kierunku Parku Południowego będzie kursowała od placu Staszica objazdem przez plac Powstańców Wielkopolskich, ulicę Chrobrego, Łokietka, Drobnera, most Uniwersytecki i ulicę Grodzką z pominięciem przystanku „Pomorska” przy skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej i Dubois.

W kierunku powrotnym z Parku Południowego do pętli Poświętne linia będzie kursowała objazdem od ulicy Kazimierza Wielkiego przez ulicę św. Mikołaja, pl. Jana Pawła II, most Sikorskiego i ulicę Dubois do ulicy Pomorskiej.

Linia 24

Tramwaje linii 24 jadące z Osobowic w kierunku FAT-u będą kursowały objazdem od ulicy Pomorskiej przez ulicę Dubois, most Sikorskiego, pl. Jana Pawła II, ulicę Ruską Kazimierza Wielkiego, Krupniczą i Sądową do pl.
Legionów.

W kierunku powrotnym linia będzie kursowała objazdem od ulicy Świdnickiej przez plac Teatralny, ulicę Widok, Szewską, Grodzką, most Uniwersytecki, ulicę Drobnera, Łokietka, Chrobrego, pl. Powstańców Wielkopolskich do placu Staszica.

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

Autobusy linii K, 132, 142 i kursy nocne linii 257 jadące od strony Karłowic i Różanki zostaną skierowane objazdem od ulicy Pomorskiej przez ulicę Dubois, most Uniwersytecki i ulicę Grodzką do ulicy Nowy Świat z pominięciem przystanku „Pomorska” przy skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej i Dubois. Autobusy ww. lini dodatkowo zatrzymają się na przystanku „Dubois” przy ulicy Drobnera pomiędzy ulicą Dubois a ulicą Cybulskiego na wysokości Baru „Mewa”.

W kierunku przeciwnym, autobusy linii K, 132, 142 i kursy nocne linii 257 zostaną skierowane objazdem od ulicy Nowy Świat przez ulicę Grodzką, most Uniwersytecki i ulicę Cybulskiego do ulicy Pomorskiej.

Linie: D, 102, 103, 110, 602 (wyjazdy z zajezdni)

Kursy wyjeżdżające z zajezdni przy ulicy Obornickiej będą realizowane objazdem od ulicy Pomorskiej przez Dubois, most Uniwersytecki i Grodzką do Nowego Światu.

Linie: D, 102, 103, 110, 602 (zjazdy do zajezdni)

Kursy zjeżdżające do zajezdni przy ulicy Obornickiej będą realizowane objazdem od Nowego Światu przez ulicę Grodzką, most Uniwersytecki, ulicę Cybulskiego do ulicy Pomorskiej.

źródło: mpk.wroc.pl/

PODZIEL SIĘ