Małgorzata Kidawa-Błońska nie wie, jak działa wolny rynek?