GIS przekazał zalecenia dla sklepów w związku z koronawirusem

Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny (GIS) zalecają, by w obiektach handlowych zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Placówki handlowe powinny promować płatności bezgotówkowe oraz umieszczać dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i regularnie je napełniać.

Pracownicy sklepów powinni regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Przedstawiciele placówek handlowych powinni także upewnić się, że klienci i pracownicy mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą; muszą też wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak to robić skutecznie. Zaleca również, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Nie zaleca się też noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. Maseczki powinny nosić tylko osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

źródło: Telewizja Republika