Powstanie kolejny odcinek drogi rowerowej w Dolinie Baryczy

CPDdrogi_lokalne2.JPG

Dolnośląska Kraina Rowerowa to związek samorządów, który konsekwentnie buduje sieć dróg rowerowych w Dolinie Baryczy. W jej ramach już niedługo powstanie nowa trasa, łącząca powiat trzebnicki i milicki. Umowę na dofinansowanie budowy podpisali dzisiaj Michał Bobowiec – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Małgorzata Matusiak – Starosta Powiatu Trzebnickiego oraz Grzegorz Terebun – Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego.

Nowa ścieżka rowerowa o długości prawie 6 km zostanie poprowadzona na szlaku dawnej trasy kolei wąskotorowej. Pomiędzy miejscowościami Książęca Wieś i Gruszeczka połączy odcinek ścieżki rowerowej w kierunku Milicza w miejscowości Gruszeczka oraz w kierunku Żmigrodu w miejscowości Książęca Wieś i będzie częścią trasy rowerowej łączącej Gminę Żmigród oraz Gminę Milicz. To kolejny odcinek drogi dla rowerów w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej.

– Budowana sieć dróg umożliwia bezpieczne zwiedzanie tych przepięknych przyrodniczo terenów. Jako członek zarządu województwa wspieram i będę wspierał budowę takich dróg dla rowerzystów. Oś północ-południe, która przebiega przez Dolinę Baryczy, jest dla turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku bardzo ważna – mówi Michał Bobowiec, członek zarządu województwa.

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś-Gruszeczka przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach – ścieżka ta była do tej pory niekompletna, a rowerzyści zmuszeni byli korzystać z dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu. Nowy odcinek trasy ma powstać do 2021 roku.

Projekt o wartości prawie 2,8 mln zł dofinansowany został przez samorząd województwa kwotą ponad 2,3 mln zł, pochodzącą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

źródło: umwd.pl