Jakie zwierzęta chronione i zagrożone wyginięciem zamieszkują tereny Dolnego Śląska?

Teren Dolnego Śląska leży w południowo-zachodniej Polsce nad środkową Odrą. Oprócz stolicy regiony, dużego miasta, jakim jest Wrocław, na tym terenie można również zwiedzić piękne tereny górskie, bowiem Dolny Śląsk należy w większości do dwóch wielkich regionów geograficznych: Sudetów i ich Przedgórza oraz Niżu Śląskiego. Sudety są starym zróżnicowanym  krajobrazowo łańcuchem górskim ciągnącym się około 280 kilometrów, ponadto w dolinach Baryczy i Odry, można znaleźć prawdziwe skarby dziedzictwa naturalnego. Można powiedzieć, że teren Dolnego Śląska posiada różnorodne siedliska przyrodnicze – zarówno nizinne, jak i wyżynne i górskie, co skutkuje wyjątkowym bogactwem gatunkowym regionu.

Od 1963r. prowadzona jest lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów. Zbiorem tym zajmuje się Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), skrzętnie wpisując do Czerwonej Księga gatunków zagrożonych, nowe pozycje. Niestety, lista jest bardzo długa, liczby mówią same za siebie.  Jej edycja z roku 2011 zawierała spis 59 508 gatunków (ponad 45 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 14 tysięcy gatunków roślin oraz 18 gatunków grzybów), z których 19 265 jest zagrożonych wyginięciem. Większość z nich uzyskała status zagrożonych w wyniku działalności człowieka. Polska również prowadzi podobny spis, który został stworzony na podobieństwo właśnie Czerwonej Księga, która nosi nazwę Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Dla Polski czerwoną księgę zwierząt opracowuje Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, przy współpracy z kilkudziesięcioma naukowcami z całej Polski.

Świat zwierzęcy Dolnego Śląska jest bardzo bogaty. Występuje tu kilkadziesiąt gatunków ssaków, w tym 20 gatunków nietoperzy. Zanotowano występowanie 348 gatunków ptaków, 15 gatunków płazów oraz 7 gatunków gadów. Ponadto, około 48 gatunków ryb. Szereg z nich to gatunki rzadkie i zagrożone w skali całego kraju i wpisane do Czerwonej Księgi zwierząt. Najliczniejszą grupę ssaków stanowią nietoperze, których na Dolnym Śląsku stwierdzono 20 gatunków.

Wyjątkowym miejscem na Dolnym Śląsku pod względem nietoperzy jest chłodnia w Cieszkowie. O jej charakterze decyduje nie tylko liczba hibernujących nietoperzy, ale również różnorodność spotykanych tu gatunków. Z listy tej na szczególną uwagę zasługują dwa silnie zagrożone, gatunki nietoperzy – nocek duży i mopek.

Wśród licznej grupy ptaków, dwa gatunki są skrajnie zagrożone, są to głuszec Tetrao urogallus i sokół wędrowny Falco peregrinus.

Jeśli chodzi o ssaki, na tym terenie możemy licznie spotkać sarny, jelenie, lisy, muflona czy wiewiórki. Z kolei najrzadszym płazem górskim jest salamandra plamista, która zamieszkuje wilgotne lasy i brzegi potoków, natomiast najbardziej pospolitym żaba trawna.

Jak widać, tereny Dolnego Śląska prezentują się bardzo dużą różnorodnością przyrodniczą i wieloma gatunkami zwierząt. Niektóre zagrożone, jednak teraz w dużej mierze właśnie od człowieka zależy ich los.

źródło: przyrodniczo.pl

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ