SZCZEGÓŁY Programu „Tarcza antykryzysowa” dla Polski! Ponad 211 mld zł

duda.png

Nie ma wątpliwości, że polska gospodarka stanęła przed największym wyzwaniem od czasów zmiany ustrojowej. Dlatego rząd uznał za priorytet troskę o polskich pracowników i przedsiębiorców.

12 lat po wybuchu kryzysu finansowego zapoczątkowanego upadkiem Lehman Brothers, świat stanął u progu globalnego zagrożenia gospodarczego wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wówczas kryzys finansowy szybko przeniósł się do gospodarki realnej i kosztował samą tylko gospodarkę amerykańską ok. 10 bln dolarów. W ciągu pierwszych miesięcy (do lutego 2009 roku) rządy państw grupy G8 uruchomiły pakiety ratunkowe opiewające łącznie na ponad 3 bln USD. Mimo to kryzys spowodował najgłębszą globalną recesję od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 30. ubiegłego stulecia.

 

Wtedy kryzys nie dotknął tak mocno Polski jak inne kraje UE. Niestety obecne zagrożenie już zainfekowało polską gospodarkę od środka i ograniczenie skutków wymaga podjęcia zdecydowanych działań ze strony rządu.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA:

 • Polski rząd wprowadza Tarczę Antykryzysową – pakiet działań o szacowanej wartości 211 mld zł to prawie 10% PKB.
 • To wydarzenie bez precedensu w polskiej historii,
 • Pakiet został przygotowany w rekordowym tempie przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego, w ciąguzaledwie dwóch tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej wirusem SARS-CoV-2;
 • Celem pakietu jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników i przedsiębiorstw
 • Pakiet skierowany do pracowników obejmuje także osoby zatrudnione na umowy zlecenie oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

AKIET ANTYKRYZYSOWY – KOMPENDIUM OBEJMUJĄCY PIĘĆ FILARÓW:

Szacowana całkowita wartość pakietu to 211 mld zł (blisko 10% PKB). W jego skład wchodzą:

 • Gotówkowy komponent rządowy o wartości 66 mld (2,9% PKB), na który składają się wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych
 • płynnościowy komponent rządowy o wartości 74,5 mld zł (3,3% PKB) składający się wakacji kredytowych 
 i odroczonych danin oraz finansowania płynnościowe 
 w postaci kredytów i kapitału głowie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP).
 • pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł, który zapewni niezbędną płynność i warunki kredytowe.

 

I.         Bezpieczeństwo Pracowników

Wartość: 30 mld zł, w tym 23,8 mld zł wydatki i 6,2 mld zł środki płynnościowe

 • Dofinansowanie elastycznego zatrudnienia
 • Przesunięcie płatności z media
 • Finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osób, które opiekują się dzieckiem do 12 roku życia na okres 14 dni.
 • Wakacje kredytowe
 • Wakacje od obowiązków administracyjnych
 • Ochrona konsumentów i pożyczkobiorców
 • Wydłużenie elastycznego czasu pracy
 • Dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych

 

 1. I.              Finansowanie Przedsiębiorstw

Wartość: 73,2 mld zł, w tym 4,9 mld zł wydatki i 68,3 mld zł środki płynnościowe

 • Finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia
  i dopłaty
 • Finansowanie leasingu dla firm transportowych
 • Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm
 • Odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat
 • Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych
 • Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych
 • Automatyczne przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku
 • Polityka drugiej szansy

 

 1. II.            Ochrona Zdrowia

Wartość: 7,5 mld zł wydatki

 • Finansowanie działań związanych z walką z SARS-CoV-2Rozwój infolinii pacjenta
 • Dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia
 • Dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej

 

 1. III.          Wzmocnienie Systemu Finansowego

Wartość: 70,3 mld zł środki płynnościowe

 • Pakiet regulacyjny KNF i MF
 • Pakiet płynnościowy NBP

 

 1. IV.          Program Inwestycji Publicznych

Wartość: 30 mld zł wydatki

 • Utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych
 • infrastruktura
 • modernizacja szkół i szpitali
 • transformacja energetyczna
 • cyfryzacja
 • biotechnologia i farmacja
 • inne działania antykryzysowe

źródło: telewizjarepublia.pl