Senat nie kwapi się do pracy, mimo epidemii. Tarczą Antykryzysową zajmie się dopiero we wtorek

Posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrywane będą ustawy, tworzące tarczę antykryzysową, rozpocznie się we wtorek 31 marca o godz. 13 – poinformowało Centrum Informacyjne Senatu.

„Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki zwołał 8. posiedzenie Senatu na dzień 31 marca br. na godz. 13.00. W porządku obrad znajdą się stanowiska Senatu wobec uchwalonych przez Sejm ustaw, dotyczących walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami” – głosi komunikat CIS.

Ze względu na stan epidemii – głosi komunikatm – podczas posiedzenia Senatu zostaną zastosowane specjalne środki zapewniające bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, analogiczne do tych stosowanych w Sejmie.

„Senatorowie obradować będą w trzech salach: Sali Plenarnej, Sali 217 oraz Sali 182. Senatorowie zajmą miejsca na salach według parytetu ustalonego przez Marszałka Senatu w porozumieniu z klubami i kołami senatorskimi. Każdy senator będzie miał imienne przypisane miejsce. Między miejscami, zajmowanymi przez senatorów zachowana zostanie bezpieczna odległość. Wszystkie sale będą połączone łącznością audio-wideo, co umożliwi senatorom zabieranie głosu w debacie. Każdy senator będzie przemawiał z miejsca. Ze swoich miejsc będą przemawiać także przedstawiciele rządu. Głosowanie będzie odbywać się przy wykorzystaniu aparatury do głosowania, która poza Salą Plenarną znajduje się także w dwóch pozostałych salach” – czytamy w komunikacie.

„Przy posiedzeniu Senatu pracować będzie ograniczona do niezbędnego minimum liczba pracowników Kancelarii Senatu” – dodaje CIS.

Do dyspozycji senatorów i pracowników Kancelarii Senatu będą maseczki, rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny – informuje CIS.

„Wszystkim osobom, wchodzącym na teren Senatu będzie mierzona temperatura. Senatorowie będą wypełniać kwestionariusz, stanowiący załącznik do Zarządzenia Marszałka Senatu z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych w związku z występowaniem SARS-CoV-2. Pozostałe osoby będą wypełniać kwestionariusz zgodnie z zarządzeniem nr 7 Marszałka Sejmu z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającym zarządzenie nr 3 w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych związanych z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2” – głosi komunikat.

Sejm ma głosować nad tarczą antykryzysową w piątek wieczorem. Do projektu zgłoszono prawie 300 poprawek.

(PAP)/ niezalezna.pl

PODZIEL SIĘ