Grodzki: Epidemia nie osiągnęła swojego szczytu. Apeluję jako marszałek Senatu i lekarz – nie róbmy tych wyborów