Senator Mróz do Prezydenta Jeleniej Góry: Pańskie oświadczenie pełne jest nieścisłości, niedomówień, a wręcz nieprawdy

Michał Rażniewski, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Szanowni Państwo, moja odpowiedź na wczorajsze oświadczenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Szanowny Panie Prezydencie,

Z przykrością stwierdzam, że Pańskie wczorajsze oświadczenie w którym przywołuje Pan moje nazwisko pełne jest nieścisłości, niedomówień, a wręcz nieprawdy. Pozwolę sobie, wobec powyższego, odnieść się do przedstawionych przez Pana informacji.

Przede wszystkim wspomniane przez Pana środki wyasygnowane przez Urząd Marszałkowski na walkę z koronawirusem w ramach Dolnośląskiego Pakietu dla Ochrony Zdrowia przeznaczone były tylko dla tych placówek medycznych, które wpisane są na listę NFZ, jako odpowiedzialne za walkę z epidemią koronawirusa. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej nie znajduje się na tej liście gdyż pozostaje tzw. „szpitalem białym”. Mimo to, Urząd Marszałkowski, przekazał szpitalowi w Jeleniej Górze z własnych środków kwotę w wysokości 400 000 zł.

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze zostało dofinansowane kwotą 1 500 000 zł na walkę z epidemią koronawirusa, za co zakupione zostaną środki ochrony osobistej dla pracowników, środki dezynfekujące oraz doposażenie w sprzęt, w tym zakup respiratorów transportowych i kolejnego ambulansu. Wsparcie to było uzgadniane z dyrekcją pogotowia i w pełni zaspokaja bieżące potrzeby jednostki.

Nie mogę również nie zauważyć, że w swym oświadczeniu użył pan mojego nazwiska twierdząc, że jestem członkiem Rady Społecznej szpitala w Jeleniej Górze. Informuję, iż od kilku lat nie jestem członkiem rady (wystarczy to sprawdzić na stronie internetowej). Przypomnę tylko, że jej członkiem z ramienia Platformy Obywatelskiej jest Pański dobry kolega, radny Jerzy Pokój i to on powinien być adresatem Pańskich uwag.

Odpowiadając na Pański apel o pomoc oświadczam, że staram się wszędzie gdzie to możliwe, zabiegać o pomoc dla jeleniogórskich placówek ochrony zdrowia. W ramach tych działań, po mojej interwencji u Wojewody Dolnośląskiego, szpital otrzyma maseczki typu FFP3 z Agencji Rezerw Materiałowych, a po mojej rozmowie z Marcinem Chludzińskim, prezesem KGHM, już w najbliższy wtorek, Fundacja KGHM przekaże w formie darowizny 300 litrów płynu dezynfekującego dla szpitala w Jeleniej Górze.

Tymczasem Pańskie realne działania, poza medialnym atakami, to przekazanie z Budżetu Miasta na rzecz szpitala i pogotowia łącznej kwoty w wysokości 30 tys. zł. Trzeba zauważyć, że w stosunku do innych samorządów z porównywalnych miast (Ciechanów – 150 tys. zł., Łomża – 110 tys. zł., Polkowice – 80 tys. zł., niewielki Chojnów – 36 tys. zł) jest to pomoc stosunkowo niewielka i zdecydowanie niewspółmierna do możliwości finansowych miasta.
Najbliższe dni, a może tygodnie, to okres, w którym spodziewany jest szczyt zachorowań. Oświadczenia takie jak Pańskie, poza oddźwiękiem medialnym i wątpliwą moralnie próbą zbicia kapitału politycznego, nie mają żadnej realnej wartości.

Apeluję zatem o zaprzestanie motywowanych politycznie ataków i wspólny, odpowiedzialny wysiłek na rzecz realnej pomocy w walce z epidemią.