Wrocław: zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego

Centra Obsługi Mieszkańca czynne są do godz. 8.00 do 13.00. Jednocześnie, w związku ze stanem epidemii, prosimy o odłożenie wszelkich spraw urzędowych.

Wszystkie terminy urzędowe, których ustalanie pozostaje w gestii Prezydenta Wrocławia, zostaną odpowiednio wydłużone.

W wyjątkowych wypadkach, tzn. gdy załatwienie sprawy wymaga osobistej obecności w urzędzie, obsługa interesantów odbywa się na parterze ‒ bez możliwości wejścia do pozostałych części budynków,

Centra Obsługi Mieszkańca

w godz. 8.00–13.00 wyłącznie w

 • COM I przy ul.  G. Zapolskiej 4
 • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8
 • COM III przy ul. W. Bogusławskiego 8, 10,
 • COP ul. G. Zapolskiej 4: sala nr 3, stanowisko nr 16, 17, 18, poniedziałek – piątek od 8.00 do 13.00

Urząd Stanu Cywilnego

oraz w godz. 8.00-15.00 w

 • USC przy ul. P. Włodkowica 20

UWAGA!

COP przy ul. Kotlarskiej 41, COM IV przy al. M. Kromera 44 oraz Punkt Rejestracji Pojazdów przy al. Karkonoskiej 45 są nieczynne do odwołania.

Zasady

 • Do obiektów UMW (jednym czynnym wejściem) wpuszczane są tylko osoby, u których nie zostanie stwierdzona gorączka.
 • W centrach obsługi może przebywać jednorazowo liczba interesantów odpowiadająca liczbie czynnych okienek.
 • Kasy urzędu są  zamknięte. Wszelkie należności wobec Gminy Wrocław można wpłacać bez prowizji we wszystkich oddziałach PKO BP w granicach administracyjnych Wrocławia.

Centrum Obsługi Podatnika obsługuje klientów telefonicznie i drogą elektroniczną, zgodnie z przedstawioną informacją

Obsługa kancelaryjna (możliwość bezpośredniego złożenia dokumentów) jest prowadzona w obiektach przy Pl. Nowy Targ 1-8 oraz ul. Bogusławskiego 8-10.

Centrum Wsparcia Przedsiębiorców

Od 23 marca przy ul. Kotlarskiej 41 rozpoczęło działalność Centrum Wsparcia Przedsiębiorców. Wszelkie sprawy związane z ulgami podatkowymi oraz ulgami od zobowiązań cywilnoprawnych, które adresowane są do miasta, załatwimy tu telefonicznie lub mailowo.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45–15.45, urzędnicy i eksperci czekają na przedsiębiorców pod numerami telefonów: 71 777 72 8771 777 73 1071 777 74 26.

Uruchomione zostały także 2 dedykowane adresy mailowe:

 • do składania wniosków: pomoc.firma@um.wroc.pl
 • do udzielania informacji: centrum.firma@um.wroc.pl

Załatw sprawę zdalnie

Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca

 • telefon: +48 71 777 77 77 (Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca), godz. 8.00-15.45.

źródło: wroclaw.pl