Stanowisko KGHM PM S.A. w sprawie nieprawdziwych informacji – artykuł GW z 23 kwietnia 2020 r.

domena publiczna
Oświadczenie w sprawie artykułu pt. „Dziwne zakupy KGHM”, który ukazał się 23 kwietnia 2020 roku w Gazecie Wyborcze.

 

OŚWIADCZENIE

23 kwietnia 2020 roku w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł pt. „Dziwne zakupy KGHM”.

W artykule pojawia się stwierdzenie, że maseczki sprowadzone przez KGHM Polska Miedź SA z Chin mają „podrobione certyfikaty” oraz „że certyfikat to w zasadzie lipa”.

To kłamstwo. Autor opiera swój wywód na tym, że certyfikaty firmy Ente Certificazione Macchine Srl są, zgodnie z doniesieniami, często podrabiane, oraz że firma ta nie jest tzw. ciałem notyfikującym do wystawiania certyfikatów CE dla środków ochrony indywidualnej, tzw. PPE. Tymczasem Certyfikat Zgodności tej właśnie firmy dostrzegł autor w ilustracji do komunikacji KGHM Polska Miedź w mediach społecznościowych.

Nieznajomość prawa oraz zaleceń Komisji Europejskiej a także brak znajomości realiów rynkowych prowadzi autora do absurdalnego stwierdzenia o „podrobionych certyfikatach”.

Mimo otrzymanych pisemnie wyjaśnień oraz deklaracji firmy redaktor Gazety Wyborczej pozwala sobie na oszczerstwa i manipulacje.

Tymczasem:

* Sprzęt sprowadzany przez KGHM do Polski spełnia zalecenia Komisji Europejskiej;

* Wszystkie zamówione produkty mają komplet dokumentów niezbędnych w sytuacji pandemii do dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce.

* Sprzęt był testowany przez najbardziej wiarygodne organizację, na przykład amerykańską Federal Drug Agency.

* KGHM skrupulatnie sprawdza wiarygodność dokumentacji, ale przede wszystkim wiarygodność dostawców.

* Posiadamy numery seryjne każdego z certyfikatów. Firma Ente Certificazione Macchine Srl posiada na swojej stronie wyszukiwarkę do szybkiej weryfikacji dokumentów. Nie publikujemy ich numerów, ponieważ jest to niemile widziane przez cały kanał dystrybucji w Chinach, a priorytetem jest dla nas w tym momencie zapewnienie ciągłości dostaw.

Tego typu informacje mają wywołać niepokój oraz sprawić, że społeczeństwo straci zaufanie nie tyle do organizatora dostawy czy poszczególnego producenta, ile do całego systemu dostaw dla służby zdrowia. To niebezpieczne i wygląda jak sabotaż, a nie dbałość o bezpieczeństwo i jakość. Autor nie jest w stanie pojąć, że takie oszczerstwa zagrażają ciągłości dostaw, między innymi poprzez podważenie zaufania pomiędzy partnerami handlowymi.

Dlatego dzisiaj redakcja Gazety Wyborczej otrzyma wezwanie do sprostowania nieprawdziwych informacji. Jeżeli sprostowanie nie zostanie zamieszczone przez redakcję, KGHM Polska Miedź SA podejmie dalsze kroki prawne.