Dziennikarz pyta Neumana: dlaczego nakłaniam pan Ministra Zdrowia do załatwienia kontrataku pana koledze?