Miliony z ZUS dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku

Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, których dotknęły finansowe skutki pandemii, mogą liczyć na wsparcie finansowe. Do 1 czerwca dolnośląskie oddziały ZUS wypłaciły im już ponad 160 mln zł świadczeń postojowych. W tym samym czasie aż 92 proc. wniosków od przedsiębiorców o zwolnienie z opłacania składek zostało rozpatrzonych pozytywnie.

W całym kraju przedsiębiorcy wysłali do ZUS łącznie ok 4 mln wniosków w ramach tarczy antykryzysowej. Postojowe popłynęło już do 97 proc. wnioskujących na kwotę 2,260 mld zł.

To są tylko wypłaty za marzec i kwiecień przed nami jeszcze wypłaty za maj – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Pozostałe 3 procent to wnioski, w sprawie, których jest prowadzone postepowanie wyjaśniające lub odmowy wypłaty – dodaje.

Najwięcej w Polsce, bo aż 304,3 mln zł dostali przedsiębiorcy na Mazowszu, do dolnośląskich firm popłynęło aż 161 422 008,79 zł.

Wypłaty postojowego na Dolnym Śląsku:

Oddział ZUS w Legnicy: 27 849 895,78 zł

Oddział ZUS w Wałbrzychu: 31 519 143,56 zł

Oddział ZUS we Wrocławiu: 102 052 969,45 zł

Tylko w marcu wpłynęło do nas w całym kraju 1,6 mln wniosków o zwolnienie z opłacania składek, z czego 92 proc. zostało rozpatrzonych pozytywnie – zapewnia rzeczniczka.

W kwietniu do wszystkich placówek ZUS w całej Polsce wpłynęło kolejnych 1, 65 mln wniosków, z czego ZUS już pozytywnie rozpatrzył 90 proc.

Ci przedsiębiorcy dostali już informacje o zwolnieniu ich z opłacania składek lub ich umorzeniu, tylko 1,5 proc. wniosków zostało rozpatrzonych odmownie – mówi Kowalska-Matis.

Łączna kwota dotychczas zwolnionych lub umorzonych składek to 7,2 mld zł.

W tym samym czasie, czyli do 1 czerwca, w całej Polsce ZUS przekazał 979 tys. świadczeń postojowych na łączną kwotę 1,922 mld zł. 97 Procent wszystkich wniosków złożonych w Polsce zakończyło się przekazaniem pieniędzy. Pozostałe 3 procent wymaga jeszcze przeprowadzenia postępowań wyjaśniających lub wydano decyzje odmawiające prawa do świadczenia. Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących umowy cywilnoprawne, których dotknęły finansowe skutki pandemii koronawirusa. Jednorazowe wsparcie wynosi maksymalnie 2080 zł, ale pieniądze można otrzymać nawet 3 razy.

Dane za cały kraj:

W całej Polsce do 1 czerwca do wszystkich placówek ZUS wpłynęło ok. 4,0 mln. wniosków z Tarczy.

Wypłacone do 1.06 świadczenie postojowe – ZUS wypłacił postojowe na kwotę 2,260 mld zł (za marzec i kwiecień), co oznacza zrealizowanie 97 proc, wszystkich wniosków tylko 3 proc. wniosków zostało rozpatrzonych odmownie lub jest prowadzone postępowanie wyjaśniające np. z powodu błędów we wnioskach typu błędy numer konta.

Zwolnienia ze składek:

W marcu wpłynęło do ZUS w całym kraju – 1,6 mln wniosków, z tego 92 proc. firm już dostało decyzję o zwolnieniu lub umorzeniu składek.

Pozostałe 8 proc. to: odmowa ze względu na niespełnione warunki (1,6 proc.) lub postępowanie wyjaśniające (6,5 proc.)

W kwietniu wpłynęło do ZUS w całym kraju – 1,65 mln wniosków, z tego 90 proc. już dostało decyzję o zwolnieniu lub umorzeniu składek.

Łączna kwota, na jaką przedsiębiorcy zostali zwolnieni (lub składki zostały umorzone) ze składek to 7,2 mld zł.

PODZIEL SIĘ