Jak zrealizować e-receptę? O czym warto pamiętać?

fot: pixabay.com
E-recepta to nic innego jak elektroniczny odpowiednik klasycznej papierowej recepty. Już od dnia 8 stycznia 2020 roku każdy lekarz zobowiązany jest do wystawiania recept właśnie w takiej formie. W celu odebrania przepisanych leków w aptece jedyne co musimy zrobić, to podać pracownikowi kod, który wcześniej otrzymaliśmy mailem czy też SMS-em. Możemy także przedstawić stosowny wydruk informacyjny. Papierowe recepty wydawane są jedynie wyjątkowych przypadkach. Co warto jeszcze wiedzieć na temat e-recepty?

Jak to działa?

Elektroniczna recepta zawiera określone informacje odnoszące się do leku, jaki został przepisany pacjentowi. Dane te są zapisane na specjalnym Internetowym Koncie Pacjenta. Ich elektroniczny zapis przekazywany jest do konkretnego farmaceuty, a później do instytucji, która odpowiada za refundowania danego leku, czyli nigdzie indziej, jak do Narodowego Funduszu Zdrowia. Na elektronicznej karcie każdego pacjenta możemy znaleźć zarówno dane o specjaliście, którą ją wydał, jak i informacje o konkretnym leku, jego cenie czy też sposobie dawkowanie.

Jak zrealizować elektroniczną receptę?

Możemy to zrobić na dwa sposoby, po wystawieniu e-recepty przez lekarza:

  • Otrzymamy e-receptę drogą mailową w pliku PDF wraz z kodem kreskowym, który należy zaprezentować w aptece;
  • Otrzymamy SMS-a wraz z kodem składającym się z czterech cyfr, który także należy pokazać w aptece.

Istnieje również możliwość, że lekarz wystawi dla nas tak zwany wydruk informacyjny. Mamy możliwość otrzymania go wtedy, gdy tylko mamy taką ochotę. Pomimo faktu, że na takiej kartce nie spotkamy się z podpisem czy pieczątką, to pracownik apteki będzie zmuszony wydać nam na jej podstawie nasze leki.

Jakimi zaletami charakteryzuje się e-recepta?

  • Czytelność. Dotychczas bardzo często zdarzały się sytuacje, w których leków za sprawą nieczytelnego pisma lekarza. Elektroniczna recepta rozwiązuje ten problem;
  • Dostępność. Nawet w momencie, gdy pacjent zgubi wydruk, który otrzymał od lekarza, to nie ma większego problemu, ponieważ jego e-recepta zawsze będzie w systemie;
  • Wygoda. Przede wszystkim należy wspomnieć, że elektroniczna recepta może zostać wystawiona także po konsultacji telefonicznej czy tak zwanej e-wizycie. Następną zaletą jest fakt, że leki, które zostały przepisane w ramach e-recepty, mogą zostać odebrane przez każdą osobę, które posiada PESEL pacjenta, dla którego te leki zostały przepisane;
  • Bezpieczeństwo. Wydanie nieprawidłowego leku przy zastosowaniu elektronicznej recepty jest prawie niemożliwe, a wszelkie informacje odnośnie do dawkowania zawarte są na Internetowym Koncie Pacjenta.

Jakimi wadami charakteryzuje się elektroniczna recepta?

Ciężko takie przytoczyć, jednak nie ma co się oszukiwać, rozwiązanie to ma również swoje wady. Problemem może być przede wszystkim fakt, że większość starszych lekarzy nie ma większego pojęcia o systemie elektronicznych recept. Prawda jest jednak taka, że z pewnością z czasem się to zmieni, a e-recepty w aptekach będą zupełną normą, z którą będziemy mieli do czynienia na co dzień.