IPN otworzy wystawę „TU rodziła się Solidarność”.

solidarnosc.jpg

Instytut Pamięci Narodowej inauguruje obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności”
1 lipca w Mielcu. Zaprezentowana tam wystawa „TU rodziła się Solidarność” będzie
pokazana równocześnie w 17. miejscowościach rozsianych po całej Polsce.
Miesiące wakacyjne będą następnie świadkami kolejnych etapów odsłon tej unikatowej
wystawy.Wydarzenie odbędzie się również  w Parku Zdrojowym w Dusznikach-Zdroju 1 lipca 2020 r. o godz. 12:00.

Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca,
sierpnia i września 1980 r. Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych
oraz lokalnych ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego
kraju. Prezentacja cyklu wystaw będzie skoordynowana tworząc w całej Polsce „Białoczerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie.

Teksty ekspozycji są prezentowane w języku polskim i angielskim. W tym wielkim zwycięstwie, jaką była, jaką jest polska „Solidarność” mają udział miliony -najczęściej- anonimowych osób. Tą wystawą chcemy złożyć im hołd.

Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. na świecie.
W sierpniu 1980 r. na skraju komunistycznego imperium sowieckiego narodził się wielki,
pokojowy ruch, do którego przystąpił niemal co trzeci Polak! „Solidarność” to 10 milionów
formalnych członków – był to największy związek zawodowy na świecie.

„Solidarność” była owocem marzeń, cierpień i działań Polaków od Żołnierzy Wyklętych
przez konspirację młodzieżową 1949-56 po uczestników „polskich miesięcy”: Czerwiec ’56,
Millenium ‘66, Marzec ’68, Grudzień ’70, Czerwiec ’76. Nieocenione znaczenie przy
powstaniu „Solidarności” z jej pokojowym charakterem miała również działalność Kościoła
pod przywództwem prymasa Stefana Wyszyńskiego, co zaowocowało także pontyfikatem
Jana Pawła II i jego pierwszą pielgrzymką do Polski w 1979 r.

Polska „Solidarność” była 1980 r. iskrą, która dała początek upadkowi sowieckiemu
imperium oraz uzależnionych komunistycznych państw na czterech kontynentach.
Przebudowie uległ świat ukształtowany przez „zimną wojnę” po 1945 r. Efektem było
wyzwolenie się wielu państw spod zależności i okupacji Związku Sowieckiego od Litwy,
Łotwy i Estonii po Gruzję. Dzięki przełomowi zapoczątkowanemu przez “Solidarność” stało
2 się także możliwe zjednoczenie Niemiec. Polska „Solidarność” to triumf pokojowej siły
ducha nad materialistycznym komunistycznym imperium zła.

PODZIEL SIĘ