Apel Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego we Wrocławiu w sprawie kandydatury Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Druga tura wyborów prezydenckich ma wielkie znaczenie dla naszej Ojczyzny. Uwalnianie się od destrukcyjnego i upokarzającego wpływu innych państw na nasze losy, nie jest może tak efektywne jakbyśmy chcieli, ale nie ma wątpliwości, że kierunek działania jest właściwy. Jeśli nastąpiłaby zmiana Prezydenta RP, to należy się obawiać, że to co osiągnęliśmy przez ostatnie lata, zostanie odwrócone. Dotyczy to m.in. sfery gospodarczej, finansowej, socjalnej, rodziny, obronności i pamięci narodowej. Próbkę rzeczywistych motywacji i kierunków działania pokazał obecny wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, gdy jako prezydent Warszawy, przyczyniał się do przywracania narzuconych nam przez obce siły nazw ulic. To coś więcej niż tylko symbolika – mentalna defraudacja myślenia patriotycznego i podmiotowego ogranicza potencjał rozwojowy Rzeczypospolitej w jej fundamentach.

Wbrew obiegowym opiniom rola Prezydenta w Polsce jest ogromna, np. powołuje dowódców wojska, sędziów, mianuje generałów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej, współdecyduje o sojuszach militarno-gospodarczych, nadaje obywatelstwo polskie, może skracać kadencję Sejmu, posiada inicjatywy ustawodawcze, zarządza referendum ogólnokrajowe, powołuje Prezesów/wiceprezesów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, członków Rady Polityki Pieniężnej i  Rady Bezpieczeństwa Narodowego, wnioskuje do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, i wiele innych. W praktyce bez podpisu Prezydenta nie wchodzi w życie żadna ustawa.

Czy osiągnięcia ostatnich lat, wcale niemałe, miałyby miejsce gdyby Prezydentem RP nie był Andrzej Duda? Współpraca z rządem jest kluczowa, by zmiany mogły być nie tylko utrzymane, ale aby na niektórych polach wreszcie przyspieszyły. Bądźmy realistami – żaden z prezydentów, ani liczących się kandydatów, nie funkcjonuje w pełni samodzielnie w pierwszej kadencji. To dopiero druga, ostatnia kadencja daje dużo większą niezależność od jakiegokolwiek zaplecza politycznego. To jest nasza kluczowa – tu i teraz – polska szansa. Uważamy, że Prezydent Andrzej Duda zapewni stabilizację i okiełzanie niedobrych emocji psujących społeczeństwo i osłabiających gospodarkę.

W świetle powyższego uważamy, że stoimy przed wyborem cywilizacyjnym, podmiotowości Polski i narodu. Dlatego, mimo różnych u każdego z nas wątpliwości, znaleźliśmy kompromis. Mamy przecież na względzie nadrzędny cel: pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli żyjących w swobodzie wspólnoty narodowej i własnych tradycji. Stąd my, wrocławscy i dolnośląscy naukowcy, nauczyciele akademiccy, artyści i przedsiębiorcy apelujemy o oddanie głosu w nadchodzących wyborach na obecnego Prezydenta Polski pana dra Andrzeja Dudę. Różnice pomiędzy nami wszystkimi nie są przecież większe niż nasz nadrzędny cel – Polska!

W imieniu członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego we Wrocławiu: prof. zw. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek

PODZIEL SIĘ