Radny Piechel do Sutryka: wyrażenie zgody na kontrmanifestacje było przyzwoleniem na mowę nienawiści

Apel O uszanowanie Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej!

 

Dotyczy:  wyrażenia zgody na znieważenie głowy Państwa polskiego w dniu 4 lipca 2020 na wrocławskim rynku.

Szanowni Państwo!

Wyrażenie zgody na kontrmanifestacje podczas wiecu wyborczego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy było przyzwoleniem na mowę nienawiści skierowaną pod adresem pierwszego obywatela Rzeczypospolitej co stanowi wysoko nie kulturę polityczną i stanowiło ironie Państwa demokratycznego, w którym jest szacunek do Urzędu Prezydenta . Podczas tej kontrmanifestacji można było zauważyć przejawy agresji i wynaturzeń politycznych, które nic nie mają do czynienia z dobrym obyczajem prowadzenia kampanii politycznej. Bolesnym faktem było, że w tej nienawiści wobec Pana Prezydenta brali aktywny udział obecni wice prezydenci miasta co budzi wysoką obrazę demokracji. Czy zdaniem Pana Prezydenta,  Wrocławia powinny się zdarzać haniebne sytuacje do obrazy i nawołania do nienawiści wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? Proszę o udzielenie następujących informacji: kiedy dokładnie zostały zgłoszone manifestacje lub zgromadzenia na rynku odbywające się 4 lipca br. poza wiecem wyborczym Prezydenta Andrzeja Dudy? Proszę o podanie dokładnych dat. Kiedy (dokładna data) Urząd Miasta powziął informację o tym, iż Pan Prezydent Andrzej Duda planuje pojawić się na wrocławskim Rynku? Czy Urząd Miasta pomagał w zorganizowaniu kontrmanifestacji poprzez udostępnienie sceny, nagłośnienia lub namiotu? Czy zdaniem Pana Prezydenta aktywne branie udziału na scenie Pana zastępców np. Pana Sebastiana Lorenca jest właściwe? Czy to nie jest znieważanie Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? Czy ta kontrmanifestacja to nie było dzielenie Polaków? Sam Pan mówi, że Wrocław jest miastem tolerancyjnym i otwartym a na transparentach kontr manifestantów widać było mowę nienawiści i wulgaryzmy na co Pana Urzędnicy nie reagowali tak jak podczas marszu niepodległości. Dlaczego nie było Pana pełnomocnika od mowy nienawiści?

autor: Michał Piechel Radny Wrocławia

PODZIEL SIĘ